תוכנית לניהול הבטיחות-אידיאל בטיחות בעבודה

בחורה עם מחשב נייד

תוכנית לניהול הבטיחות מכיל את הנושאים הבאים:

* תיאור מקום העבודה.

* מדיניות הבטיחות והבריאות של המפעל.

* ניהול הסיכונים במפעל-סקר סיכונים.

* ניהול תכנית שנתית להדרכות בנושא בטיחות ובריאותיות תעסוקתית.

* בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים.

* בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים רלוונטים.

* קביעת וחידוש הרשאות.

* פעולות ומשימות נוספות לקידם הבטיחות בחברה.

* רשימת הוראות ונהלי עבודה המאבטחים בטיחות,ובריאות תעסוקתית.

* תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית במפעל.

תוכנית לניהול הבטיחות -סקר סיכונים:

ליבן של התקנות הוא תהילך של דוח לניהול סיכונים אותו יש לבצע בצורה מקצועית וקפדנית.

במסגרתו מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים,מבוצעים פעולות יזומות לאיתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים,נקבעים כלכלים לניהול שינויים,טיפול בממצאי ביקורת והפקת לקחים מתאונות. במקרים מסויים נדרש הארגון בנוסף לתכנית לניהול בטיחות,גם לקיים מערך לטיפול באירועי חירום במקום העבודה.ולכן ישנה חשיבות להדריך,ולהכין מערך פעילות של נושאים לטיפול ופעילות במקרי חירום. לחברת אידיאל הנדסת בטיחות בע"מ יש ניסיון עתיר שנים להכנת תוכנית לניהול הביטחות טובי המומחים שלנו יגיעו על אלכם בייעוץ חינם במפעל/ארגון. מובטח לכם השירות והנסיון הטובים ביותר במחיר הכי אטרקטיבי שייש.

 

לפרטים ושירות אידיאל בטיחות בעבודה: 052-6511664

למידע נוסף באתר:

WWW.SAFETYWORK.CO.IL