שנה חדשה

stock-photo-angry-girl-approaches-a-worried-girl-hiding-behind-a-wall-490312441

בשבוע האחרון לחופש, נזכרו בעירייה, שלא הגשתי טפסים מתאימים וחסר להם את אישור האב.
הם התקשרו אלי ושאלו אם יכול להיות שהאב לא מאשר. עניתי "מה פתאום!, ברור שהוא מאשר. הנה לפני כמה חודשים ביקשנו לעבור לאומנויות והוא שלח מייד את האישור שלו במייל. אין סיבה שלא יאשר… סיכמנו שאני אשלח את האישור שלו.
התלבטתי ביני ובין עצמי מה לעשות. אם להודות שאין, ואז לחזור לבית הספר הקודם, ולהתחנן אליו, או לזייף אישור, או הכי קל – להיעלם.
בחרתי הכי קל. נעלמתי. במשך כל השבוע היא התקשרה, לקראת סוף השבוע היא שלחה הודעות שהיא תאלץ לבטל במידה ואני לא שולחת לה את אישור האב.
עבר שבוע.
ביום הראשון ללימודים כיבינו את מכשירי הסלולר, והתייצבנו בבית הספר החדש.
הוא הגיע ללוות אותה בבית הספר הישן. שם נראה לי שהושפל כיאות כשבישרו לו שתהל עברה לבית ספר אחר, ושלחו אותו להתלונן בעירייה.
הוא הלך לעירייה, ושם הם שוב ושוב ניסו להתקשר. בשלב מסויים התחילו לשלוח וצאפים, וניסו להפחיד אותי ולהוציא ממני תגובה כלשהי. הם טענו שזייפתי ושהאבא הופנה למשטרה. בשלב מסויים כתבתי שאשמח למסור תגובה, ושיתנו את מספר הפקס שלהם.
בערב ניסחתי יחד עם העורך דין מכתב לעירייה, המבקש לא להזיק לילדה, לראות את טובתה, ולא לעשות דבר עד שיתבהרו העניינים בבית משפט, ושאנחנו מכינים בקשה לבית משפט. הוא גם הזכיר את העובדה שהאב הוא חמקן מזונות, ומתנקם באם דרך הילדה.
היום הראשון עבר.
העירייה לא פנתה אלי.
היום השני עבר. אין גלים.
היום השלישי נגמר. אנחנו מתחילות להתרגל לשקט
ואז הגיע היום הרביעי. בצהריים הגיע שליח למשרד. הגיש לי טפסי בית משפט. הוא הגיש תביעה ובקשה לביטול הליך הגישור המחוייב בחוק. בתביעה הוא מבקש להחזיר את הילדה מייד לבית הספר הקודם, הוא מבקש למנות עובדת סוציאלית, וגולת הכותרת, הדבר לו חיכה שנים: בקשת חזקה מהסיבה שאמא של תהל זייפה את חתימתו, וזה אומר שיהלי לא יכולה להשאר בחזקה שלי. שלה. של אמא מזייפת.
הוא צרף מסמך מוזר, שרק חציו מצולם בגדול על כל הדף. שם מתנוססת החתימה שלי, ואפשר להבין מהמסמך, במידה ולא מתעמקים בו, שחתמתי בשמו, בסעיף המיועד לחתימת האב. בהתחלה לא הבנתי מאיפה הטופס הגיע. מתי חתמתי על כזה דבר. רק אחרי דקות ארוכות נזכרתי שיש לי את הטפסים שהוגשו בבקשה להעברה לבית הספר לאומנויות, והטופס הזה לקוח משם. הוצאתי את הסריקה, והשווינו את הטופס המקורי, מול הטופס החצוי שהוגש לבית משפט. עכשיו התמונה נראית אחרת לגמרי… מסתבר שהזיוף היה שלו. לא שלי. ועכשיו יש לי גם הוכחה.
נוסף לכתב ההגנה, הוספתי נקודות שחידדו את המצוקה החברתית שהיתה לה בבית הספר.
אני מקווה שהעורך דין יבקש הוצאות משפט, והרבה. המצב לא נראה כל כך טוב בשבילו.
השם רקם

שנה טובה.

היום התחלתי תהליך חדש לקראת הפריה חוץ גופית. הכל קורה לי במקביל.