חוזר לסמטאות ילדותי

היום לפני 86 שנה נולד יוסי בנאי. הוא נפטר לפני כמעט 12 שנים, אבל שיריו ישארו איתנו לתמיד

[youtube bfer3NhVQ5A nolink]

[youtube ilYVvzE8cEs nolink]

[youtube 9xETAic8buQ nolink]

[youtube 9Ec9FrUVKrM nolink]

[youtube RpezXGNscdY nolink]

[youtube AmvIGHtGZM4 nolink]

[youtube p_6Lbqjm8cE nolink]

[youtube pMO1C1MUSmc nolink]

[youtube 2wKEYnNPsms nolink]