שינוי במבנה המערכת האקדמית

המועצה להשכלה גבוהה מתכננת להפוך את האוניברסיטאות בישראל למוסדות המתמקדים במחקר ולהעביר את לימודי התואר הראשון מהאוניברסיטאות למכללות.

בחורה עם מחשב נייד

תוכנית חדשה של המועצה להשכלה גבוהה עשויה לנות את פניה של האקדמיה בישראל.

לפי תוכנית זו, האוניברסיטאות יהפכו למכוני מחקר לתארים מתקדמים בעוד המכללות יקלטו את הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

מטרת התוכנית הינה להדגיש את ההבדלים בין שני סוגי המוסדות כאשר המכללות יצמצמו את התוכניות לתואר שני ויגדילו את מספר הסטודנטים לתואר ראשון, בעוד האוניברסיטאות ילמדו לתארים מתקדמים (תואר שני ואילך) .

תוכנית זו מתבססת על מודל אמריקאני לפיו קיימת הפרדה תפיסתית בין התואר הראשון לתואר השני ואילך שהינם בעלי אוריינטציה מחקרית.

כך למשל, אוניברסיטת הרווארד שבבוסטון שבה כמות הסטודנטים לתארים מתקדמים כפולה ממספר הסטודנטים הלומדים בקולג' .

ואילו באוניברסיטת תל-אביב מתקיים יחס הפוך לפיו מספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון גדול מאלו הלומדים במכללות.

בישיבה אשר התקיימה לאחרונה ,דנה הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה שבראשה עומד הפרופסור מנואל טרכטנברג ,בכמה צעדים לקידום המהלך.

צעדים אלו יכללו בעיקר מתן תמריצים למוסדות או הכבדה עליהם,הן ברמה הכלכלית והן ברמת האישורים הניתנים לגופים אקדמים להפעלת תוכניות שונות.

כמוכן הוחלט בות"ת להגדיל את התקצוב לתואר שני מחקרי ולהפחיתאת התקצוב לתואר שני אשר לא עוסק במחקר.

כלומר: המכללות ייאלצו לצמצם את קליטת הסטודנטים לתואר שני, בעוד האוניברסיטאות יצטרכו להגדיל את תוכניות המחקר שברשותן.

כמוכן הוחלט להקשיח את התנאים לאישור תוכניות לתואר שני במכללות.

במרוצת השנים המכללות פותחות תוכניות רבות לתואר שני כדי לפתות את הסטודנטים להירשם אליהן .

וכן ישונה מבנה התואר הראשון כאשר מוסדות ההשכלה הגבוהה יכינו תוכניות מיוחדות שיעסקו בהעשרה כללית ,והסטודנטים יאלצו לבחור את הקורסים המתאימים להם.

מהלכים אלו אמורים לשפר את תדמית לימודי התואר הראשון במכללות ,ולעודד תלמידים בעלי ציונים גבוהים ללמוד במכללות ולהקל על המעבר לאוניברסיטאות בחלק השני .

אני סקפטי לגבי הצלחת תוכנית זו למרות שהיא מציגה רעיונות טובים בבסיסה.