שיווק ניהול הפרסום ויזמות – עבודות אקדמיות לדוגמא

אקדליסט כתיבת עבודות

כמה עבודות לדוגמא מחברת הסיוע הוותיקה, האמינה והמקצועית – דוגמאות מבית אקדליסט!

צפייה בדוגמאות

 

סמינריון בנושא כוונת רכישה והקשר לבין קידום מכירות במסגרת לימודים לתואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בשיווק. שאלת המחקר: מהם הגורמים המשפיעים על כוונות הרכישה של

 

סקירה והערכת שווי חברת "קסטרו"

תקציר

בעבודה הנוכחית במסגרת הקורס "הערכת שווי", התמקדנו בחברת "קאסטרו", וביצעתי הערכת שווי על פי העקרונות המקובלים כאשר את מקורות המידע הפיננסיים עליהם ביססתי את הנתונים, והשיטות האנליטיות הינם אתרי הבורסה, בנק ישראל, דוחות אנליסטים, וכד'. כמו כן ביצענו עיון מעמיק בדוחותיה הכספיים של החברה כחברה ציבורית, דוחות הדירקטוריון בדבר עסקי החברה ופעילותה, הודעות החברה לבורסה, מידע וכתבות מהעיתונות העסקית, הכלכלית, סקירות ענפיות, ותחזיות צמיחה לאור מגמות עתידיות בחברה.

עבור לאתר אקדליסט לעבודה המלאה ועוד עבודות להורדה!

בהצלחה!