שוות ולא שבויות בין שווים: ייצוג נשים בבחירות לרשויות המקומיות

איך ניתן להבטיח באופן אקטיבי ייצוג נשים הולם במרחב הפוליטי? הפתרון נעוץ בארבעה עוגנים שמתקיימים יחד כדי להגדיל את מוכנותן של נשים להשתתף בשיח הפוליטי

נכון להיום ב – 98 יישובים בארץ, אשר מהווים 39% מכלל הישובים, אין ייצוג נשים כלל במועצת היישוב.

"הכל פוליטי" כתבה כלת פרס נובל לספרות, וויסלבה שימברוסקה: "תרצה או לא תרצה לגנים שלך עבר פוליטי, לעור גוון פוליטי, לעיניים היבט פוליטי".

במהות הטיעון זה ההבנה שכל אדם וכל קבוצת אנשים חייבת להיות מיוצגת במרחב הפוליטי, חייבת להשמיע את הקול הייחודי שלה במרחב הפוליטי.

נוכחות החסר של נשים בפוליטיקה אינה רק עניין הנוגע לנשים בלבד, אלא עניינה של החברה כולה.

כיצד, אם כן, ניתן לתקן את העוול ולהבטיח באופן אקטיבי ייצוג נשים הולם במרחב הפוליטי? יש הטוענים כי המשימה כמעט בלתי אפשרית הן בגלל סיבות תרבויות וחסמים של הסביבה הגברית והן משום בחירתן של נשים להדיר רגליהן מהמרחב הפוליטי.

אבל, הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות שהתקיימו בשנת 2013, הראו שהמשימה אפשרית.

במסגרת מחקר שליווה נשים לפני הבחירות ואחרי הבחירות של 2013, נמצא שארבעה עוגנים המתקיימים יחדיו מגדילים את מוכנותן של נשים להשתתף בשיח הפוליטי ומשם להתמודד לראשות עיר ו/או לחברות מועצה.

ד"ר אסנת עקירב "אסור לנשים לוותר על המרחב הציבורי. אין לנו זכות לוותר עליו" (צילום: עמיחי חורש)

אלו הם ארבעת העוגנים:

העוגן הראשון הוא הקמתם של ארגוני נשים אשר עוסקים אך ורק בקידום ובביסוס נשים במרחב הציבורי והפוליטי. שתי דוגמאות מובהקות לכך הן עמותת כ"ן (כוח נשים) ואיגוד נבחרות ציבור. כל אחד מארגונים אלה פועל באופן אינטנסיבי לעודד נשים להיות במרחב הציבורי, לתת לנשים כלים כשהן במרחב הציבורי, להעלות את המודעות הציבורית בקרב כלל האוכלוסייה על חשיבות הימצאותן של נשים במרחב הציבורי ולשנות את החקיקה הקיימת לחקיקה מקדמת נשים במרחב הציבורי והפוליטי.

העוגן השני מתבסס על הכשרות מובנות למועמדות. במחקר הסתבר שנשים רוצות לדעת, להבין, להיות מוכנות לתפקיד שמתבצע במרחב הפוליטי. הצורך הזה הוביל לבניית השתלמויות שנתנו מענה לצורך ללמוד ולהבין את הנושא.

מתוך ההכשרות נוצרו שני העוגנים הבאים: רישות לנשים ומנהיגות אותנטית.

רישות (networking) הוא מושג שקיים במרחב הפרטי והציבורי כאחד. אנחנו נעזרים בו בחיי היומיום שלנו. אבל רישות של נשים בלבד לצורך העצמה, העברת מידע, יצירת פעילויות שקשורות לנוכחות נשים במרחב הפוליטי, לא התקיים בעבר באופן מודע ופורמאלי. במסגרת ההכשרות למדו נשים את חשיבות השימוש ברישות ובמהלך ההכשרות ואף אחריהן עשו בו שימוש אינטנסיבי.

מנהיגות אותנטית קיימת בקרב גברים ונשים כאחד, אולם מחקרים הראו שסגנון מנהיגות זה קיים בצורה משמעותית יותר אצל נשים, גם אם הן אינן יודעות שכך נקראת ההתנהגות שלהן. נהוג לייחס ארבעה מאפיינים למנהיגים אותנטית: הם אינם מזייפים את המנהיגות שלהם, הם פשוט הם עצמם; הם אינם בוחרים בתפקיד המנהיג מתוך עניין במעמד, כבוד, או אינטרסים אישיים, הם פועלים מתוך שכנוע פנימי, ומתוך רצון להשפיע וליצור שינוי; הם מקוריים ולא חיקוי, הם רכשו את הנסיון שלהם מתוך התנסות אישית; הפעולות שלהם מתבססות על הערכים והאמונות שלהם.

במסגרת ההכשרות שהתקיימו בארגונים הושם דגש על הבנת מרכיבי, מאפייני המנהיגות האותנטית והלגיטימציה של קיומה.

כאשר כל ארבעת העוגנים: ארגונים מכווני קידום נשים בפוליטיקה, הכשרות מובנות, רישות ומנהיגות אותנטית מתקיימים ועובדים בסינרגיה, יותר נשים מוכנות לחצות את הרוביקון וליטול חלק פעיל במרחב הפוליטי.

לקראת בחירות 2018 הוקמה קואליציית ארגונים בשם מקומיות 2018. החזון שלה: נשים נוכחות בכל רשימה במקומות ראליים.

הזרעים נזרעו לפני בחירות 2013 , בחמש השנים שעברו מאז יש יותר נשים בפוליטיקה המקומית, אבל הן עדיין שבויות במרחב שהוא גברי בעיקרו.

יצירת רשימות שוות באמצעות מודל ארבעת העוגנים, יגרום ויאפשר ליותר נשים להחליט שהן רוצות להשתתף במשחק הפוליטי וגם יגביר את המודעות הציבורית בעניין חשיבות נוכחות נשים בשיח הפוליטי.

** הכותבת היא ראשת החטיבה למדע המדינה באקדמית גליל מערבי