שבוע שביעי באוהל: במה לחלופות מדיניות/ ורד איל-סלדינגר