ריפוי בעיסוק של בעלי מוגבלויות נפשיות כחלק מסל הפתרונות של מוסד אילנית

בחורה עם מחשב נייד

ריפוי בעיסוק יכול להינתן במסגרות שונות – בקהילה, במרפאות, בבתי החולים, במתנ"סים, בחוגים, במסגרת אישית או במסגרת קבוצתית. באמצעות מתן ריפוי בעיסוק ניתן לשפר באופן ניכר את יכולת התפקוד של מרבית בעלי המוגבלויות, ולא רק בעלי המוגבלות הפיסית. יש בכך כדי לסייע עד מאוד גם לבעלי מוגבלות נפשית. אנו במוסד אילנית מאמינים שכאשר מבצעים התאמה בין אופי הריפוי בעיסוק לבין מאפייניו האישיים והאישיותיים של המטופל, ניתן להשיג את מירב התועלת כמו גם שיפור במצבו הפסיכולוגי והרגשי של המטופל.

תהליכי בניה וחיזוק

מומחי בריאות הנפש המדגישים את חשיבות הריפוי בעיסוק עבור המטופלים ובפרט בעלי המוגבלות הנפשית, מדווחים כי לכל אדם תעצומות נפש ויכולת החלמה. כל אדם יוכל לעבור תהליכים של בניה וחיזוק ובאמצעות מתן כלים ועידוד לאורך הדרך. ניתן להשתפר באופן עקבי בשיטת צעד אחר צעד. יש ליצור סביבה מסייעת, ללוות את ביצוע המטלות השונות בהדרכה ובעידוד בלתי פוסקים במעון  חוסים אילנית אנו בונים עבור כל מטופל סט של מטלות המתאים ליכולת התפיסה והביצוע הנוכחית ולהעניק די זמן לצורך השלמת המשימות.

עצמאות והכרה

רעיון חשוב העומד מאחורי הריפוי בעיסוק המודרני נשען על כך כי כל אדם נמצא באינטראקציה, ביחסי גומלין, עם סביבתו. היותו של האדם פועל, היותו מעורב ואקטיבי, מאפשר למטופל בעל לקות רגשית או קוגניטיבית לקדם את תפיסת הזהות ותפיסת היכולת האישית. במהלך תפקוד המטופל צפים ועולים היבטים רגשיים, מודעים ובלתי מודעים. במהלך ביצוע מטלות הריפוי בעיסוק מביא המטופל לידי ביטוי את רצונו בעצמאות מחד ואת רצונו בהשגת הכרה מאידך.

חשיבות בניית המטרות והגדרת היעדים

ריפוי בעיסוק במיטבו מבוסס על אבחון מקדים, לרבות הערכת יכולת של המטופל. יש להעריך מהי היכולת הקיימת ועד כמה ניתן לשאוף לשיקום ולשיפור. בין היתר נלקחים בחשבון יכולות חושיות, יכולת שכלית, כישורים חברתיים, רגשיים וכיוצא בזה. יש לבנות מטלות שיהלמו את יכולת המטופל בהיבטים כגון תפיסה וזיכרון, יכולת התמצאות במרחב, כושר למידה וכן יכולת הסתגלות, תקשורת, חישה.

ריפוי בעיסוק מתבצע בהוסטל  אילנית על ידי מרפאים בעיסוק בלבד, תוך בחירת מטרות ומעקב בטווחי זמן שונים – הן בטווח הקרוב והן בטווח הארוך. את הצלחת התהליך יש לבחון לא רק באופן מנותק מהסביבה כי אם גם ביכולת של המטופל לשפר היבטים בחייו ובתפקודו גם מחוץ לסביבה הטיפולית. שיפור תפקודי, שיפור בהסתגלות חברתית, שיפור בתפקודי יום יום בהקשרים שונים יעצימו את המטופל וישפרו את איכות חייו.

העצמת נפגעי נפש