קטין מול בגיר בראי ההליך הפלילי

החוק הפלילי במדינת ישראל קובע כי סף גיל האחריות הפלילית הוא 12. כלומר מי אשר ביצע עבירה פלילית כלשהי והוא מתחת לגיל 12 לא ישא באחריות פלילית למעשיו. בית המשפט העליון עושה אבחנה ברורה בהתייחסות הרשות החוקרת התובעת והשופטת לחשוד/נאשם קטין מול החשוד/הנאשם הבגיר.

בחורה עם מחשב נייד

קטין מול בגיר בראי של הליך פלילי

לא פעם נתקלים אנו בכתב אישום נגד קטין או כתב אישום נגד בגיר.
החוק הפלילי ופסיקת בתי המשפט השונים לאור פסיקת בית המשפט העליון עושים אבחנה ברורה בהתייחסות הרשות החוקרת התובעת והשופטת לחשוד/נאשם קטין מול החשוד/הנאשם הבגיר.

החוק הפלילי במדינת ישראל קובע כי סף גיל האחריות הפלילית הוא 12. כלומר מי אשר ביצע עבירה פלילית כלשהי והוא מתחת לגיל 12 לא ישא באחריות פלילית למעשיו.

קטין, לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971, קובע כי קטין הוא "מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, ולעניין חשוד ונאשם לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו לא מלאו לו שמונה עשרה שנה".

קטינים, ככלל, נשפטים אך ורק בבית משפט לנוער כשהעקרונות הכלליים בהתייחסות לקטין היא מימוש זכויות של קטין, כשהפעלת הסמכויות ונקיטת ההליכים כלפיו ייעשו תוך שמירת כבודו כקטין ומתן משקל ראוי לשיקולי שיקומו, הטיפול בו, שילובו בחברה וכן בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

כך למשל אין להעמיד לדין קטין יחד עם בגיר, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כך למשל דיונים בבית משפט לנוער נדונים בדלתיים סגורות ואינם פתוחים לקהל הרחב. עדים קטינים שטרם מלאו להם 14 שנה לא ייחקרו בתחנת המשטרה בין השעות 20:00 עד 07:00 ואילו קטין שמלאו לו 14 לא ייחקר בתחנת משטרה בין השעות 22:00 עד 07:00. ככלל, קטין שהוזמן לחקירה זכאי לכך שאחד מהוריו יהיה נוכח בחקירתו בתחנת המשטרה כשהחוק מונה זכויות רבות נוספות לקטינים שקצרה היריעה במאמר קצר זה מלמנות את כולן, שהפרתן עשויה להוביל לשחרורו של קטין אם תתבקש הארכת מעצרו ואף לזיכויו אם יוגש כתם אישום כנגדו.

הרציונל העומד בבסיס ההתייחסות המקלה והמתחשבת בקטינים להבדיל מבגירים היא העובדה שקטינים באשר הם, בשלב בו טרם התגבשה זהותם ואישיותם יכול וימצאו עצמם מבצעים עבירות פליליות כאלו ואחרות כששיקול דעתם ויכולת קבלת ההחלטות שלהם אינה כפי המאפיין בגירים.

מאמר של אדי אבינועם, משרד עורך דין פלילי