צדק חברתי – משוואת ההוגנות

בחורה עם מחשב נייד

הם לא עלובי החיים.

הם גם לא משתכרים שכר מינימום. הוריהם אינם קשיי יום, המגרדים את אחרוני השקלים שלהם בכדי לשרוד.

הם אינם נלחמים על פת לחם כתקרובת יחידה לילדיהם.

הם מלאו וממלאים את כל חובותיהם למדינה: שרתו בצבא, משרתים במילואים, לומדים באוניברסיטה, יוצאים לעמל יומם ומשלמים מיסים. על גבם עוגבות אוכלוסיות חלשות, אותן הם ממנים בסולידריות ראויה, בפרנסתם שהשיגו ביזע רב.

מחלק גדול מאלו מורכב מעמד הביניים.

האם אין זה ראוי שאותם אלו המהווים את עמוד התווך של החברה הישראלית והמשק הכלכלי, יזכו אף הם בתמיכה?

משוואת ההוגנות תמציתה, כי סך התשומות של האדם העובד יהיה שווה לסך תפוקותיו.

משוואת ההוגנות של מעמד הביניים נשחקה עד כי הפכה לשבר ההולך ומתרחק מהשלם.

נכון, הם משתכרים את השכר הממוצע  במשק ולעיתים אף יותר וכן, הם מפנקים עצמם מידי פעם בפעם בסושי ואולי אף בנרגילה ורחמנא ליצלן גם בארוחה טובה במסעדה. לעיתים "מרהיבים עוז" ליהנות ממסג' בארבע ידיים בכדי לשחרר עצמם מידיו הלופתות של מס כזה או אחר המוטל על כתפחהם ההולכות ושחוחות.

אך אותו מעמד ביניים הוא עמוד האש ההולך בראש מחנה הצדק החברתי- נושאי הדגל והם מהווים שופר ומשענת כלכלית, לכל אותם חלשים בכיסיהם ובפיהם, אשר קולם זועק ואינו נשמע.

ואותם אתם מכנים " אוכלי הסושי ומעשני הנרגילות?"

אותם? אשר מהווים שומרי סף מפני קריסה כלכלית וכאוס בטחוני, בראותם את השירות הצבאי חובה לאומית, אשר אינה משתמעת לשתי פרשנויות?הלא אם שומרי הסף יקרסו תחת העול, תקרוסנה כל שכבות החברה באפקט דומינו מהיר ומרעיש ארץ.

השבר הכלכלי חברתי חייב לקטון, שבר משוואת ההוגנות חייב לגדול, תוך העלאת התפוקות למעמד הביניים.

אם לא כן, משלם הגדול מסכום חלקיו, נהפוך לחלקים פזורים ללא שלם.