פתרון הקסם לקיצוץ תקציב הבטחון

מכיוון שתקציב הבטחון אינו שקוף ,הפתרון לממן דברים אלו ואחרים הינו קיצוץ רוחבי במשרדים האזרחיים וזה דבר נורא.

בחורה עם מחשב נייד

בשנת 2010 החל שר האוצר שטייניץ את מלחמתו על-מנת לקצץ בתקציב הבטחון.

לפני כשבועיים פרסם בנק ישראל מחקרון שבא לבדוק כמה קוצץ תקציב הבטחון מהמתווה שקבעה ועדת ברודט בשנת 2007 .

כזכור, ועדה ציבורית בראשות דוד ברודט הגישה לממשלה ספר המלצות שכלל בין השאר שיטה לקביעת תקציב בטחון סביר.

לפי שטייניץ תקציב זה חרג בין 9 עד 13 מיליארד שקל ,מיותר לציין שמשרד הבטחון מכחיש לחלוטין ידיעה זו.

לפי הבדיקה שערך בנק ישראל מסתבר שתקציב הבטחון בשלוש השנים האחרונות תאם במדויק את מתווה ברודט, כאשר לוקחים בחשבון את מלוא האינפלציה המצטברת ואת עלות מבצע "עופרת יצוקה" .

ולכן הדיווחים שמוסר שר האוצר בנוגע לתקציב הבטחון אינם נכונים .

השנה לעומת זאת קיימת חריגה מאחר ולמרות שראש הממשלה נתניהו רצה לקצץ בה 2.7 מיליארד שקל ,לא רק שהתקציב לא קטן אלא הוא גדל ב3 מיליארד שקלים מזה שאושר בכנסת.

תקציב הבטחון לשנה הבאה גבוה במיליארד שקל אבל כדי לקדם ולממן את המלצות ועדת טרכטנברג צריך לקצץ כ-3 מיליארד שקלים .

אך מכיוון שתקציב הבטחון אינו שקוף הפתרון הינו לעשות קיצוץ רוחבי במשרדים האזרחיים וזה דבר נורא.