פשיעה חקלאית במשפט הפלילי

בחורה עם מחשב נייד

לחקלאות בישראל יש חשיבות רבה, בין השאר בתרומתה לעצמאותה של ישראל באספקת תוצרת חקלאית, לתעסוקה בפריפריה, לשימור אופיים התרבותי של היישובים הכפריים, וכן להחזקת קרקעות מדינה ושמירה עליהן. לפשיעה החקלאית תוצאות שליליות רבות, וביניהן פגיעה כלכלית בחקלאים, הכנסת תוצרת חקלאית ברמה תברואתית ירודה לשווקי ישראל, התעללות בבעלי-חיים, ופגיעה בתחושת הביטחון האישי במרחב הכפרי. בעקיפין, פשיעה חקלאית יכולה להוביל לעבירות נוספות, כמו אלימות מסוגים שונים. תולדה אפשרית נוספת של הפשיעה החקלאית היא נטישת קרקעות המדינה על ידי חקלאים והשתלטות של גורמים בעלי אופי עברייני על קרקעות אלו.

פשיעה חקלאית בארץ:

הפשיעה החקלאית בארץ, אשר מתגברת ומקצינה מדי שנה, מהווה אחוז לא מבוטל מכלל הפשיעה הכלכלית בייחוד באזורים הכפריים במדינת ישראל.

אילו עבירות נחשבות לפשיעה חקלאית ?

פשיעה חקלאית כוללת עבירות כמו גניבה או השחתה של תוצרת חקלאית, ציוד חקלאי ואמצעי ייצור, הברחת בעלי חיים לשטחי ישראל או לשטחי הרשות הפלסטינית, הצתת שטחים חקלאיים, וכן הסגת גבול וגביית דמי-חסות במרחב הכפרי.

כאשר כמעט ממחצית עבירות הפשיעה החקלאית בארץ מתרחשות באיזור הצפון וחקלאי האיזור הם שסופגים בעת האחרונה מכות כואבות בזו אחר זו. לאור זאת נרתמו רשויות אכיפת החוק למאבק בפשיעה החקלאית ובהן משטרת ישראל שהקימה יחידה יעודית משימתית לטיפול בעבירות אלה בהובלה ובשיתוף עם פרקליטות המדינה ומערכת בתי המשפט וכן גורמים ממשלתיים כמו משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הביטחון, וכן גופים אזרחיים נוספים להילחם עד חורמה ולהיאבק בתופעה אשר צוברת תאוצה במשך השנים ולא נראה כי תיפסק בקרוב. שיפורטו במסמך.

גם בתי המשפט נרתמו למאבק והגדירו את הפשיעה החקלאית כמכת מדינה אשר יש להילחם בה מלחמת חורמה ובשנים האחרונות ניכרת החמרה משמעותית בעבירות אלה ובתי המשפט מטילים עונשי מאסר כבדים על העבריינים מבצעי העבירה.

במהלך השנים התווספו לחוק העונשין תיקוני חקיקה שנועדו להוסיף התייחסות ייחודית לפשיעה חקלאית, להחמיר את הענישה בתחום זה ולהגביר את ההרתעה ואף לאחרונה הונחה הצעת חוק חדשה על שולחן הכנסת הדורשת החמרת ענישה בעבירות של פשיעה חקלאית. הצעת חוק זו נוסחה בשיתוף עם התאחדות האיכרים בישראל ומתייחסת לכלל הפשיעה החקלאית: החל מעבירות של גניבת תוצרת ויבול, בעלי חיים, ציוד חקלאי, דרך גרימת נזק לציוד, לתשתיות ולשטחים חקלאיים וכלה בהשתלטות על שטחי מרעה.

הצעת החוק מציעה להחמיר את רף הענישה וליצור הרתעה מספקת בכל הקשור לפשיעה חקלאית, החל מהגדלת הפיצוי המרבי לנפגעי עבירה של פשיעה חקלאית וכלה בהחמרת הענישה הקבועה בחוק העונשין. כמו כן, מקדמת ההצעה הגדרת עונש מינימום שיחול על מי שמורשע בעבירות האמורות.

עורך דין פלילי מלווה כיום ובמשך שנים ארוכות את מרבית חקלאי האזור אשר מבקשים את ליווי המשפטי הצמוד וטיפולו המסור והמהודק בתלונתם ובמהלך ניהול המשפט עד להשגת התוצאה המיוחלת. ניסיוננו מלמד כי ליווי של נפגעי עבירה בכלל וחקלאים בפרט במהלך ההליך הפלילי תורם רבות ומסייע לשמירה על האינטרס של נפגע העבירה ומביא בדרך כלל להשגת תוצאה טובה ומיוחלת עבורו.

לכן, במידה ופגעו בך ובצעו כנגדך פשיעה חקלאית מומלץ ואף חשוב לפנות לעורך דין פלילי מומחה בפשיעה חקלאית ובעל ניסיון רב בתחום.

לפנייה ובדיקה בכל הנושאים,מוזמנים הליכנס לערוץ היוטיוב וליצור קשר עם העו"ד הפליליים שלנו:

עורך דין פלילי בתל אביב | משרד עורך דין פלילי בתל אביב | 03-3727016

משרדי עורכי דין פלילי בתל אביב | עורך דין פלילי תל אביב יפו | 03-3727016

עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פליליים בתל אביב | 03-3727016

עורכת דין פלילי בתל אביב | עורך דין פליליים בתל אביב | 03-3727016

עורכי דין פלילי אבן גבירול תל אביב | עורך דין פליליים תל אביב | 03-3727016

משרד עורך דין פלילי בת"א | עורך דין פליליים בת"א | 03-3727016

עורכי דין פליליים בת"א | משרדי עורך דין פלילי בת"א | 03-3727016 

עורך דין פלילי בת"א | משרד עורך דין פלילי בת"א | 03-3727016

עורך דין פלילי תל אביב | משרד עורכי דין פלילי תל אביב | 03-3727016