פשיטת רגל – חוזרים למעגל העבודה

בחורה עם מחשב נייד

פשיטת רגל היא הליך שנועד לסייע לאנשים שהסתבכו בחובות באופן זה או אחר, להחזיר את החובות שלהם בצורה טובה ויעילה ולחזור למעגל העבודה. ישנו הבדל משמעותי בין פשיטת רגל של אדם פרטי או עסק קטן, לבין פשיטת רגל של חברה בע"מ. במאמר זה נפרט על שני הסוגים של פשיטת רגל ועל ההבדלים ביניהם.

פשיטת רגל 1

ההבדל בין פשיטת רגל של אדם פרטי ושל חברה

 אדם פרטי אשר נקלע לחובות גדולים, יכול להגיש בקשה להכרה בפשיטת רגל. תהליך של פשיטת רגל מסייע לחייב להיפטר מן החובות שלו, על ידי תשלומים נוחים בהסדרים מאורגנים, ועל ידי מחיקה של חלק מן החובות. לעומת זאת, חברה בע"מ מהווה ישות עסקית בפני עצמה. כאשר החברה נקלעת לקשיים כלכליים או שאין לה פעילות, היא יכולה לעבור תהליך אשר מקביל באופן מסוים להליך של פשיטת רגל, ואשר נקרא "פירוק חברות". נפרט מעט על כל אחד מן התהליכים.

פשיטת רגל

 תהליך של פשיטת רגל נועד לאדם פרטי או לבעל עסק לקבל הגנה מפני הליכים משפטיים שונים, ולהתמודד בכבוד עם החזר החובות שלו. פשיטת רגל מיועדת לכל תושב ישראל מעל גיל 18, שברשותו חובות גדולים, בסכום שמתעדכן מפעם לפעם. פשיטת רגל מתחילה בפנייה לעורך דין פשיטת רגל והוא מתחיל בהליכי כינוס נכסים, שנעשה על פי צו שופט. אז מכונסים כל הנכסים של החייב, ומרוכזים כל החובות שלו. כונס הנכסים בוחן את המצב הכלכלי של החייב במשך תקופה. לאחר התקופה, בית המשפט יוצר הסדרי תשלום מתאימים לכל הצדדים, כאשר לאחריהם הוא מוציא עבור החייב צו הפטר, הפוטר אותו מכל שאר חובותיו.

פירוק חברות

פירוק חברות נועד לפתור בעיה של חברה בע"מ אשר נקלעה לקשיים כלכליים ולחובות, או חברה שפעילותה הופסקה מסיבה זו או אחרת, על מנת שלא תצטרך להמשיך בתשלומי האגרה השנתית לרשם החברות. בתהליך פשיטת רגל של חברה, יש לפרסם בציבור את עובדת הפירוק 14 יום לפני פירוק החברה בפועל. כונס הנכסים מסייע לחברה לשלם את כל חובותיה, כולל תשלומים לעובדים, פיצויי פיטורין וכדומה.