פשיטת רגל – היום קל יותר לחזור לחיים

בחורה עם מחשב נייד

לפני כמעט שנה, החלה לפעול הרפורמה החדשה של פרופסור דוד האן, על התהליך של פשיטת רגל. הרפורמה החדשה מיטיבה עם החייבים, כל עוד הם נוהגים בתום לב וביושר, ובמקביל גם עם הנושים, אשר יוכלו לקבל את כספם במהירות גדולה יותר.

 חלקי הרפורמה

קיצור התהליך

החלק הראשון ברפורמה, הוא קיצור של התהליך עד לקבלת ההפטר. עד לרפורמה, תיק של פשיטת רגל היה יכול להיגרר ולהתמשך על פני 10 שנים ואף יותר מכך. למעשה, ישנם תיקי פשיטת רגל שקיימים עוד משנות ה-90 ללא הסדר מלא. מאז הרפורמה החדשה, התהליך יכול להימשך 4-5 שנים לכל היותר, כאשר החייב מיודע מלכתחילה מה יהיה אורך ההליך, מהם התשלומים שעליו להעביר וכן מתי וכיצד יקבל צו הפטר. כחלק מתהליך הקיצור, בשלב הראשון של פשיטת רגל ימנה בית המשפט כונס נכסים, אשר יבחן את המצב הכלכלי של החייב במשך 18 חודשים ולא יותר. בתקופה הזו יתבצע כינוס נכסים של החייב, ייבחנו היכולות הכלכליות שלו וכן החובות וההוצאות שלו. למעשה, התהליך של כינוס נכסים אינו משתנה, אלא רק מתקצר.

תמריצים לחייבים ישרי לב

חייב אשר ינהג בתום לב בתהליך כינוס נכסים, ויחשוף את כל המידע הדרוש, את כל הנכסים העומדים לרשותו וכן הלאה, יזכה להטבות שונות, להגנה משפטית ועוד. כך, למשל, חייב שידווח על נכס שבעבר הבריח מנושיו, ההברחה לא תיחשב לו כחוסר תום לב, והוא יזכה לצו הפטר כרגיל. לאחר תקופת כינוס הנכסים, בית המשפט יקצוב את תקופת הפירעון לשלש עד ארבע שנים ולא יותר. בנוסף, תינתן אפשרות, שבעבר הייתה נדירה מאד, לקבלת צו הפטר כבר בשלב הזה, של ההכרזה על פשיטת רגל, אם בית המשפט הגיע למסקנה שהחייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, וכי החובות שבהם הסתבך הגיעו בתום לב.

תמריצים שליליים לחייבים שאינם פועלים ביושר

 לעומת זאת, חייב שלא ישתף פעולה, יסתיר מידע בתקופת הכינוס וכדומה, ההגנה של צו הכינוס תאבד לו, ובמקרים מסוימים הוא אף עלול לעמוד למשפט פלילי.