פרשת המסרונים: פרשה חמורה, אבל נפרדת

פרשת המסרונים היא פרשה מטלטלת שמעיבה על אמון הציבור במערכת המשפט בתקופה רגישה במיוחד, אבל אסור לאפשר לה להסיח את הדעת או להשפיע על חקירת תיק 4000