עשרה דונם

השדות המורקים של הארץ
זהב קרני חמה
הינה יורד הגשם.

בחורה עם מחשב נייד

השדות המורקים של הארץ
זהב קרני חמה
הינה יורד הגשם.

מעטפת הקשת בענן
צבעים רקומי דגל
תכלת המקום והזמן.

כל אחד לעצמו בפחד
מסכות ריפאי חלום
הינה אני יוצא אל האור.

5.12.2013
11:14