על ידועים בציבור:

על ידועים בציבור:

על ידועים בציבור:

המונח ידועים בציבור, הוא מונח אשר שזור היטב בציבור הישראלי. למעשה, מדובר במונח חדש יחסית, שמאפיין את החברה המודרנית העולמית וגם את החברה הישראלית. על רגל אחת – ידועים בציבור הם למעשה בני זוג לכל דבר ועניין, אשר במקום להינשא מבחינה פורמאלית, בחרו לחיות יחדיו בחיים משותפים ולקשור את זוגיותם עם גורלם.

מכאן, במאמר שלפניכם/ן, נעסוק במונח ידועים בציבור, נסביר מי הם, מה הדין כאשר הם נפרדים ועוד. כמו כן, נבהיר כי מאמר זה נועד לנוחיותכם/ן, הקוראות והקוראים, אך אין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

מיהם ידועים בציבור?

למעשה, ידועים בציבור נחשבים כזוג אשר מנהל מערכת יחסים, בעל חיים משותפים, אך אינו נשוי כדת וכדין. מבחינה משפטית, לזוג ישנן זכויות שונות. סטטוס "ידועים בציבור" נקבע לפי שיקול דעתו של בית המשפט. מדובר בסטטוס שטעון הוכחה, שכן לא נחקקה חקיקה מוסדרת בעניין זה. ניתן לראות כי בשנים האחרונות, זוגות אשר מוכרים כידועים בציבור, זוכים לקבל זכויות שוות כמו זוגות נשואים.

החוק לא הגדיר מהי התקופה שבה בני הזוג צריכים לחיות יחד. לגבי הזמן הנדרש להגדרה של "ידועים בציבור", קיימות כמה פסיקות לא מחייבות, אך הפסיקה אישרה לבני הזוג ליהנות מזכויות, בהתקיים שני תנאים מצטברים, שעל פיהם בית המשפט יכיר בזוג כידועים בציבור. התנאי הראשון הוא כי הזוג מנהל מערכת יחסים רומנטית. זאת אומרת, עירוב כספים ורכוש בין בני הזוג, והתנאי השני הוא כי הזוג מנהל משק בית משותף, אשר כולל ארוחות משפחתיות, נסיעות לחוץ לארץ, מגורים, ולינה משותפת וכדומה. זוגות אלו, זכאים לקבלת זכויות מן המוסד לביטוח לאומי, זכויות ירושה וזכות למזונות.

כיום, לא מעט זוגות מעדיפים להיות מוגדרים כידועים בציבור ולא להינשא – מטעמי אידאולוגיה. הסיבות שבגינן יבחרו בני זוג להיות מוכרים כידועים בציבור, נובעות בעיקר בשל קבלת זכויות וזכאויות ממוסדות ממשלתיים וכלכליים, כמו לקיחת משכנתא, הטבות ברשויות וכדומה.

בעת פרידה של ידועים בציבור:

בעת שהוכרו שניים כידועים בציבור ולאור אורח החיים השיתופי שנוצר ביניהם, יש צורך משפטי להסדיר את הפרידה של השניים, בהתאם להסדרה הקיימת אצל זוגות נשואים שבוחרים להתגרש. להלן, שני תחומים מהותיים בהליך הפירוד:

מזונות משקמים: מאחר וידועים בציבור אינם נשואים, קורים מקרים שבהם אחד מבני הזוג כבר לא רוצה את מערכת היחסים ומותיר את הצד השני בתלות כלכלית. בשל כך, הוחלט מראש על מזונות אישה, למקרה שייפרדו וייווצר צורך בכך. מאחר והאישה אינה נשואה כדת וכדין ואין לה זכות למזונות, נקבעו מזונות אזרחיים, והרציונל הוא כי בני הזוג יקבלו את כל הזכויות והחובות, לרבות מזונות.

חלוקת רכוש: לאחר חיים משותפים של בני הזוג, יתכן שיצטברו לשניים נכסים משותפים וכן רכוש המצריך חלוקה. מכיוון שמדובר בידועים בציבור, חלה על השניים חזקת השיתוף, לפיה בני הזוג הינם בעלי זכויות קניינות, האחד על רכושו של האחר, וזאת מכוח השיתוף של השניים. בהתאם לזאת, הרכוש יתחלק ביניהם באופן שווה, בשונה מזוגות נשואים. הרכוש שהצטבר במהלך היחסים, מתחלק בהתאם להלכת איזון משאבים, אשר יוצרת חלוקה בהתאם להשקעתו של כל צד בנכס או ברכוש. לגבי ידועים בציבור, תידרש הוכחה חד משמעית של כוונת שיתוף ברכוש לאורך כל החיים המשותפים.

לגבי הירושה, סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה–1965, קובע כי "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על–פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש."

למרות שגברה ההכרה בזוגות ידועים בציבור, עדיין התהליך איננו הופך לקל – כלומר, זכויותיהם של זוגות כאלה, אינן זהות באופן מלא לזכויותיהם של זוגות נשואים. בנוסף לכך, התהליך עלול להיות מאוד סבוך בשביל שיכירו בהם, שכן יצטרכו להתדיין עם גופים. הקושי העיקרי נעוץ בכך שכיום אין חקיקה אשר מגדירה באופן מפורש מי הם ידועים בציבור וכיצד הם נכללים בהגדרה זו, שכן היא קשורה בחלק העובדתי במערכת היחסים של בני הזוג וכיצד היא מתנהלת (כאמור לעיל, נדרשים שני תנאים מצטברים לצורך הוכחה).

לסיכום:

בכל הנוגע לידועים בציבור, הזכויות הניתנות להם וכן אלטרנטיבות נוספות הקיימות, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה. עורך דין המתעסק בתחום זה, יציג את היתרונות והחסרונות בבחירת דרך החיים הזו, על כל המשתמע ממנה. כמו כן, בשונה ממה שחשבו בעבר, פרידה של זוגות אלו אינה זהה לפרידה בין חברים. שותפות החיים תחייב הסדרה של תחומים שונים, כמעט בדומה להליך גירושין, ולכן יש צורך בליווי של עורך דין לענייני משפחה, בהתמודדות עם ההליך המשפטי.