עו"ד טל איטקין (טלי איטקין) מסבירה על משמורת משותפת והתנאים להתקיימותה

בחורה עם מחשב נייד

מהי משמורת?

עו"ד טל איטקין מסבירה את אחת השאלות החשובות ביותר בהן בית המשפט נדרש להכריע בדונו בסכסוך גירושין הינה שאלת המשמורת. הווה אומר, בידי מי מההורים תהיה נתונה המשמורת העיקרית על הילדים המשותפים לבני-הזוג לאחר הפרידה. במרבית המקרים, לצד קביעת ההורה המשמורן, מורה בית המשפט על האופן בו יתקיימו הסדרי הראיה עם ההורה שאינו משמורן, מתוך הבנה עמוקה לפיה הקטינים זקוקים לקשר תקין עם שני הוריהם על-מנת לאפשר להם התפתחות תקינה ובריאה.

עו"ד טל איטקין
משרד עורכי הדין לענייני הגירושין המוביל בישראל – טל איטקין

כיצד נקבעת המשמורת?

עוה"ד טל איטקין מבהירה, כי העיקרון העומד לנגד עיני בית המשפט בבואו להכריע מי מבין ההורים יהיה ההורה המשמורן הוא עיקרון טובת הקטינים. על מנת לעמוד על טובתם, רשאי בית המשפט להורות על עריכת מבחני מסוגלות הורית לכל אחד מן ההורים, וכן להורות על הגשת תסקיר פקידת סעד ואף על מינוי מומחים מתחום הפסיכולוגיה או הפסיכיאטריה ככל שיש בכך צורך.

משמורת משותפת- כיצד?

במקרים מסוימים, מסבירה עוה"ד טל איטקין, יראה בית המשפט לנכון להורות על משמורת משותפת. משמעות הדבר הינה חלוקת זמני השהייה של הקטינים בין שני ההורים ביחס שוויוני. כתוצאה מכך, לקטינים ישנם שני בתים שונים והם נדרשים לעבור ביניהם אחת לכמה ימים.

נוכח המורכבות הטמונה בסוג משמורת שכזה, בתי המשפט מורים על משמורת משותפת רק במקרים מיוחדים, בהם מתקיימים תנאי המשמורת המשותפת ובית המשפט משוכנע כי משמורת שכזו תגשים בצורה מיטבית את עיקרון טובת הקטינים.

התנאי הראשון לקיומה של משמורת משותפת הינו הוכחת קיומה של מערכת יחסים טובה בין ההורים. עוה"ד טל איטקין מבהירה, כי ללא הוכחת שיתוף פעולה פעיל בין ההורים וקיומה של מערכת יחסים תקינה ביניהם, לא יטה בית המשפט להורות על משמורת משותפת. כמו-כן, מסבירה עוה"ד טל איטקין, כיוון שבמשמורת משותפת עוברים הקטינים בכל מס' ימים מבית ההורה האחד לאחר, נדרש כי המרחק הגיאוגרפי בין בתי ההורים יהיה קצר, וכי שני ההורים יוכלו להבטיח לקטינים את התנאים הדרושים להם למחייתם ולרווחתם.

מה קורה במצבים בהם המשמורת המשותפת לא צלחה?

עו"ד טל איטקין
עו"ד טל איטקין אחרי עוד תיק מוצלח

עוה"ד טל איטקין מדגישה, כי במקרים מסוימים בשל המורכבות הכרוכה מטבעה בגידול קטינים וקבלת החלטות בנוגע אליהם, צפים חילוקי דעות רבים בין ההורים המצויים במשמורת משותפת. כיוון ששיתוף פעולה בין ההורים הוא כאמור תנאי הכרחי לשם קיומה של משמורת משותפת, במצבים בהם נפסק שיתוף הפעולה קמה לכל אחד מן ההורים האפשרות לפנות לבית-המשפט בבקשה לבחינה מחודשת של סוגיית המשמורת וקביעת ההורה-משמורן. עוה"ד טל איטקין מזכירה, כי לשאלת המשמורת השפעה רבה על הקטינים. משכך, ככל שהצדדים מרגישים מראש שאין ביכולתם לפעול לגידולם של הקטינים תוך שיתוף פעולה וכיבוד הדדי, רצוי כי ימנעו ממשמורת משותפת מלכתחילה, וזאת בכדי שלא לגרום בלבול לקטינים במקרה בו המשמורת המשותפת כשלה.

טל איטקין בערוץ הראשון

עמוד הפייסבוק של טל איטקין

הבלוג של טל איטקין