עוד פטורים במס על דירות בירושה. עוד טיפים מאת עו"ד רפי שדמי

בחורה עם מחשב נייד

אתמול פרסמתי את החלק הראשון ברשימה הנוגעת להטבות המס במקרה של גירושין.

כעת נדבר על מקרים שבהם מחולקים נכסי עזבון

פטור ממס שבח למוכרי דירה יחידה שנתקבלה בירושה

מס העזבון בישראל היה נהוג עד שנת 1981 אולם, הוא בוטל מאחר והמס שנגבה היה שולי ביחס לעלויות שהיו כרוכות בגבייתו. מרבית העזבונות הממוצעים היו פטורים ממס ואילו על אלה שחל עליהם מס ערכו תכנוני מס כך שחילקו את הרכוש בין הצאצאים עוד בחיים כדי שהם לא יצטרכו לשלם מס עזבון.

המגמה של הטבות מס ליורשים ולירושות הלכה והתפתחה עם השנים . כך למשל סע' 49 ב' 5 לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור מיוחד ממס שבח ליורשים המוכרים דירה מבלי שהדבר פוגע בפטור שיקבלו כשימכרו את דירת המגורים שלהם בבוא היום (בטרם חלפו ארבע שנים מיום שימכרו את הדירה שירשו מהוריהם).

פטור זה אופייני למרבית משקי הבית בישראל בהם רוב ההון המשפחתי שמתקבל בירושה מתמצה בדירת המגורים ובכספים.

כדי שהיורשים "יכנסו לנעלי " המוריש וייהנו מפטור ממס שבח בהתאם לסע' 49 ב' 5 לחוק צריכים להתמלא שלושה תנאים:

  1. היורשים הם צאצאי המוריש.
  2. המוריש היה בחייו בעלים של דירת מגורים אחת .
  3. אילו היה המוריש מוכר את הדירה היה זכאי לפטור ממס שבח.

עו"ד רפי שדמי מסביר כי בחשיבה לטווח ארוך ניתן להיערך בתכנון מס נכון ולהותיר דירה אחת בלבד בעזבון על מנת לגרום לילדים שלא לשלם מס שבח  בעת שהצאצאים ימכרו את הדירה. אם אתם רוצים להעניק לצאצאיכם נכס עיזבון שיוכלו לממשו בלא תשלום מס שבח, דאגו להותיר אחריכם דירה אחת בלבד כנכס עזבון.

חלוקה של נכסי העזבון אינה מהווה ארוע מס

 

אם אתם נמנים על ברי המזל שיש להם "צרות טובות" ובעיות מיסוי לאור העובדה כי ירשתם מספר נכסי מקרקעין כדאי שתדעו כי חוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממיסוי בחלוקת נכסי העזבון בין יורשים ואינו רואה בחלוקה זו ארוע מס. כך למשל במקרה בו הורים הותירו 3 ילדים שתי דירות וכספים . במקום שכל אחד מהיורשים יירש שליש דירה ושליש מהכסף יכולים היורשים להגיע במסגרת הסכם בין יורשים להסכמה כי כל דירה תרשם על שם אחד היורשים ואילו השלישי יזכה בכסף. כמובן שלא כל הנכסים בעלי ערך דומה וניתן לערוך תשלומי איזון במסגרת הסכם בין היורשים.  אם מישהו מהאחים נאלץ להביא כסף מחוץ לשדה העזבון, אזי רק חלק זה  של העזבון יהווה עיסקת מקרקעין ויהיה חייב במס במידה וחל מס שבח ובמס רכישה . אין ספק כי זו הטבה עצומה ותכנון מס שמיטיב עם יורשים ומקל מאוד.

לפני שנים מספר הלך המחוקק צעד נוסף קדימה ותיקן את "תיקון 50". עד לאותו תיקון, משרשמו היורשים את הירושה  בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), החמיצו את המועד לעריכת הסכם יורשים. תיקון 50 הכולל עוד הטבת מס, קובע בין היתר, כי גם לאחר שנרשמה הירושה בטאבו על שם היורשים בהתאם לחלק  שירש כל אחד מהם, ניתן לערוך הסכם בין יורשים ולחלק את נכסי העזבון בצורה שונה כך שלכל אחד מהם יווצר שלם (זכות לדירה אחת שלמה בטאבו) ובכל זאת לא יחול מס שבח או מס רכישה ולא יהיה בכך משום "עיסקת מקרקעין". אך שוב , רק בתנאי שהחלוקה ותשלום התמורה בין היורשים הם מתוך נכסי העזבון ולא משלמים עבור חלק מנכסי העזבון בתמורה שהובאה מחוץ לשדה העזבון. הושלמה חלק מהתמורה בכספים שמחוץ לעזבון,  רק אותו חלק בעזבון ייחשב כעיסקת מכר. אין ספק, הטבה ענקית שיש לנצלה בחכמה ובעיקר תוך שיתוף פעולה והידברות

 

כדאי לדעת:
מכירת נכס מקרקעין כרוכה בתשלום מס שבח, אלא אם אתה זכאי לפטור נמכרת דירה יחידה או שמוכר הדירה לא מכר דירה בארבע השנים שלפני אותה מכירה. מס שבח הוא המס המשולם בגין ההפרש בין מחיר בו רכשתם הדירה לבין המחיר בו אתם מוכרים את הדירה כשהוא משוערך בהתאם לאינפלציה. הגדרות אלה הן כמובן על קצה המזלג.

תשלום מס שבח

תקופת הצינון בטרם ניתן למכור דירה שהוענקה במתנה מקרובי משפחה, נעות בין שנה אחת ל-4 שנים, בהתאם לשורת קריטריונים, לרבות הסטאטוס המשפחתי של המקבל.

מס שבח ישולם גם כשהמימון לרכישת המגרש ולבניית הבית ניתן למוכרים במתנה מההורים.

מס שבח מתחקה אחר מקור המימון לרכישת הדירה כשהדירה נמכרת בחלוף פחות מארבע שנים מיום רכישתה.

בהתאם לכך, עריכת הסכם הלוואה תוך רישום משכנתא לטובת משקיע הכסף הינו צעד שיחסום את האפשרות של רשות המס לגבות מס שבח.