עו"ד ענבר טור שלום: "דיני מכרזים נועדו להסדיר את ההתקשרות עם השוק הפרטי"

לפי עו"ד ענבר טור שלום, היועצת המשפטי של נמל אשדוד, כאשר גוף ממשלתי נדרש לבצע פרויקט מסוים כמו עבודות תשתית, או כאשר הוא זקוק לקבלת שירות כלשהו מהמגזר הפרטי, עליו לפנות אל הציבור על ידי מכרז, וזאת לשם מניעת העדפת מקורבים או אינטרסים זרים שיחדרו לתוך המנהל התקין.

1