עו"ד טל איטקין מסבירה על עילות לפסילת צוואה

בחורה עם מחשב נייד

חוק הירושה התשכ"ה- 1965 מגדיר מספר עילות לביטולה של צוואה.  להלן סקירה קצרה המרכזת את העילות הבולטות שמכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה ובקשה לפסילתה.

פסלות עדים

סעיף 24 לחוק הירושה קובע: "קטין ומי שהוכרז כפסול-דין, אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה לפי סימן זה" .באמצעות סעיף זה סעיף זה ניתן לפסול את חוקיותה של צוואה הנערכה על ידי  פסול דין, אדם בעל מחלת נפש או ליקוי נפשי ובית המשפט קבע כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו או לחלופין קטין  שטרם מלאו לו 18 שנה.

אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית-בטלה

סעיף 30 לחוק הירושה קובע :"(א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה." "(ב)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה."

באמצעות סעיף זה ניתן  למעשה לטעון כי הצוואה נעשתה בניגוד מוחלט לרצונו של המצווה, זאת בשל העובדה כי הצוואה נערכה לאחר שהופעל על המצווה לחץ חיצוני מהסוגים המפורטים בסעיף. השפעה חיצונית זו על המצווה שומטת את הקרקע מתחת לכשרותה המשפטית של הצוואה ופוסלת את חוקיותה בכך שהיא אינה ממלאת אחר רצונו האחרון של המצווה.

צוואה בלתי חוקית

סעיף 34 לחוק הירושה קובע:  "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי-בטלה".

פרשנות סעיף זה הינה כי ניתן להתנגד לעצם קיום צוואה כאשר עולה החשש כי הצוואה נערכה באופן לא חוקי או שנערכה בצורה הנוגדת להוראות החוק בישראל.

צוואה לטובת עדים

סעיף 35 לחוק הירושה קובע: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל –פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה- בטלה". משמעות סעיף זה הינה כי בעת עריכת צוואה, העדים הנוכחים, אינם יכולים להיות  הנהנים ממנה, לרבות בני זוגם. משמע, צוואה הנערכת בפני עדים אשר היו מעורבים באופן ישיר או עקיף בעריכתה  אינם יכולים להיות אלה המקיימים את רצונו האחרון של המנוח, בהינתן מצב זה ניתן לטעון לפסילתה האוטומטית. יובהר כי לא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת הצוואה ותביא אוטומטית לפסילתה.

לסיכום, עתירה לביטולה של צוואה הינה הליך משפטי מורכב אשר מוטב שיעשה  בליווי עו"ד המומחה בתחום.

המאמר מוגש באדיבות עו"ד טל איטקיןמומחית בדיני משפחה

מוזמנים לקרוא כתבה נוספת: http://www.karmel.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=33030