עבודת סמינריון – הצעת מחקר

בחורה עם מחשב נייד

מאמר נחמד שפורסם ממש השבוע בטופ סמינר :עבודת סמינריון – הצעת מחקר

עם דוגמא:

1. מומלץ להחליט על שאלת המחקר , ונושא העבודה של הסמינריון לאחר שבחנת מספר מאמרים ומחקרים,

2. לוודא שיש חומר.בכל עבודת סמינריון הצעת מחקר הוא שלב חשוב ביותר וישפיע על כל התהליך!

3. לאחר שקראת מספר מאמרים , השלב הבא בעבודת סמינריון – הצעת מחקר הוא החלטה על הנושא, למשל , בקורס מוסר ועסקים נושא יכול להיות :

 

שער  כותרת העבודה, שם תלמיד, שם מנחה, תאריך

*  תקציר  – מקסימום עמוד

* סקירה או רקע תאורטי הכולל , הצדקת המחקר והההשערות

* שיטת  המחקר  לרבות הנבדקים,  מערך, מהלך- לזכור  לצרף נספח הכולל ראיון  ושאלון אם יש!

* עיבוד הנתונים: לתאר  את ההשערות וכיצד תיבדק סטטיסטית, כל השערה בנשפרד!

* רשימה ביבליוגרפית קצרה ומסודרת ואחידה של ציטוט על פי הדיסיפלינה  APA שיקאגו , הערות שוליים , ציטוט אחיד

דוגמא מלאה ניתן להוריד מאתר אקדליסט:

http://www.acadelist.co.il/acaPapersBySubject.aspx?topic=1&id=6

בהצלחה!