סוגי ההתאמות הרומנטיות בין בני-זוג שונים

בבואנו לבחור בן\ת זוג יש לשים לב למספר מאפיינים שונים.
אחד המיתוסים הנפוצים בסרטי קולנוע הוא שאדם שיש לו מבנה תכונות מסוים ,יעדיף לצאת עם בחורה שיש לה מבנה אופי ותכונות השונות ממנו .

תיאורית ההפכים המשלימים של וינץ' טוענת שאנשים עם מבנה תכונות ואופי שונה יימשכו האחד לשני.

השאלה היא : האם זה נכון?

בחורה עם מחשב נייד

בבואנו לבחור בן\ת זוג יש לשים לב למספר מאפיינים שונים.

אחד המיתוסים הנפוצים בסרטי קולנוע הוא שאדם שיש לו מבנה תכונות מסוים ,יעדיף לצאת עם בחורה שיש לה מבנה אופי ותכונות השונות ממנו .

תיאורית ההפכים המשלימים של וינץ' טוענת שאנשים עם מבנה תכונות ואופי שונה יימשכו האחד לשני.

השאלה היא : האם זה נכון?

 קיומו של מודל חמש התכונות הגדולות

מחקרים מראים שנשים בעלות מבנה אישיות מסוים תרצנה לצאת עם גברים בעלי תכונות אופי זהות להן , בעוד אנשים אחרים יהיו מסופקים עם בני זוג בעלי תכונות משלימות.

המודל הנפוץ ביותר בשנים האחרונות לאבחון מבנה האישיות הוא " מודל חמש התכונות הגדולות' (Big 5 personality traits)", אשר טוען כי במדע  קיימים חמישה ממדים כלליים המשפיעים על האישיות שלנו.

בנוסף, ניתן לאפיין כל אדם באמצעות מציאת מיקומו על כל אחד מחמשת ממדים אלו (מהבחינה של עד כמה הוא גבוה או נמוך על ממד מסוים).

 פירוט המאפיינים

חמשת המאפיינים הם: מצפוניות, פתיחות מחשבתית , נירוטיות , מוחצנות, ומופנמות.

כך, למשל, מחקר שערך ד״ר חן נרדי מצא שזוגות שהראו דמיון במדדים של "מצפוניות" ו"נועם הליכות" היו מסופקים יותר מהקשר.

במחקר נמצא כי אנשים מצפוניים לא יסתדרו עם אנשים המתחמקים מאחריות או חסרי שאיפות, אלא הם יעדיפו אנשים בעלי תכונות זהות לשלהם.

כמוכן, המחקר גילה  שאנשים המגדירים עצמם כאנשים מנומסים ובעלי נועם הליכות ירצו לצאת עם אנשים אלטרואיסטים כמותם.

לעומת זאת, המחקר גילה כי אנשים מוחצנים או נירוטיים ירצו לצאת עם אנשים בעלי תכונות השונות לשלהם.

מדד נוסף שנמצא כמהותי להצלחת הקשר הזוגי קשור בתיאורית ההתקשרות של בולבי.

לפי  תאוריה זו, דפוס ההתקשרות מתעצב בשנה הראשונה לחיי התינוק.

כלומר, הוא מושפע מהמידה בה חש הרך הנולד, שהאם נמצאת שם בשבילו ומגלה רגישות לצרכיו.

כך, למשל, תינוק החש שצרכיו נענים, שהוא מובן ואהוב, מרגיש בטוח מספיק לחקור את סביבתו, אך כאשר התינוק לא סומך על ההורה שיספק את צרכיו, לא יהיה לו את הביטחון להתנסות בעולם שסביבו והוא נותר צמוד להורה בלי יכולת לשחרר.

 חשיבותו של דפוס ההתקשרות

דפוס ההתקשרות ממשיך להשפיע עלינו לאורך כל החיים.

כלומר, הוא משפיע על ההתפתחות המנטלית והרגשית כמו גם על יכולתנו להתמודד עם אתגרים.

מחקרים גילו כי דפוס ההתקשרות כולל בתוכו  השפעה משמעותית על מערכות היחסים הזוגיות שלנו.

כך, למשל, ילד שלמד במהלך השנה הראשונה לחייו שההורה נמצא שם בשבילו ומגיב אליו, יראה דפוס התקשרות בטוח, מה שיאפשר לו לקיים קשרים בריאים עם אחרים, אך לעומת זאת, ילדים שלמדו כי הם אינם יכולים לסמוך על ההורה שיגיב לאיתותים שלהם ויספק את הצרכים  הרגשיים שלהם, עשויים לפתח דפוס התקשרות חרד ובעייתי.

פירוט סוגי התקשרות

המחקרים מראים כי קיימים  שני סוגים של התקשרות חרדה – אמביוולנטית ונמנעת.

זה לא סוד שאנשים אשר חוו קשר בטוח בילדותם יחושו ביטחון שבן הזוג יהיה שם עבורם כשהם צריכים אותו, לא יפחדו מאינטימיות או מתלות בבן זוגם ויאפשרו לבני זוגם לפתח תלות בהם.

אנשים בעלי דפוס אמביוולנטי הם אנשים אשר יטילו  ספק מתמיד באהבה של בן זוגם, קשה לספק אותם מבחינה רגשית, ולכן, הם זקוקים לחיזוקים בלתי פוסקים לכך שהם אהובים ורצויים ומראים חוסר ביטחון בקשר.

זאת ,למרות הצורך שלהם בקרבה, הם חוששים שבן הזוג לא יחזירו להם אהבה, וכן הם חוששים שבן-הזוג יאפיל עליהם מבחינה אישית.

אנשים בעלי דפוס נמנע עשויים להתקשות  ליצור קרבה ואינטימיות עם בן-הזוג.

הם נתפשים לרוב כאנשים אשר אינם מעוניינים לקיים יחסי קרבה האחד עם השני.

ולכן ,הם נוטים לחבל בקשר ברגע שמתחילה להיווצר אינטימיות, מכיוון שהם למדו בעבר, שאסור לסמוך על אנשים אחרים.

ניתן לראות כי אנשים אלו ינקטו באסטרטגית ניתוק המגע כדי למזער קונפליקטים שעלולים להיווצר עם בן-הזוג .

נשאלת השאלה: אילו קשרים רומנטיים מצליחים יותר?

התאמת הזוגיות של בעלי ההתקשרות הרומנטית

אנשים בעלי התקשרות נמנעת הראו את הסיפוק הגבוה ביותר ממערכות היחסים כאשר בן זוגם היה בעל דפוס התקשרות דומה לשלהם.

כלומר, ניתן לראות כי  שני הצדדים חווים פחד מאינטימיות ומקרבה ולכן נטו לספק אחד לשני את המרחב המיטבי עבורו.

בנוסף, בעלי דפוס נמנע פותרים בעיות בדרך שנתפשת על ידי מרבית האנשים כהדחקה ובריחה, אך למעשה זה הדבר שמחבר ביניהם.

לעומת זאת, בעלי התקשרות אמביוולנטית  חווים את שביעות הרצון הרבה ביותר מהקשר עם בני זוג דומים מאוד או לא דומים בכלל.

מצד אחד, בעלי התקשרות אמביוולנטית צריכים תשומת לב בלתי פוסקת ויש להם צורך מתמיד בהוכחות לאהבה של בן הזוג. כאשר צרכים אלו משותפים לשני הצדדים, הם יכולים לקבל אחד ולהזדהות אחד עם צורכי השני.

אך,מצד שני, בעלי התקשרות חרדה יכולים להסתדר גם עם בני זוג בעלי התקשרות בטוחה, המהווים עבורם משענת ועשויים לאזן האחד את השני.