נשמה שלי – חג החירות

אילת דה פיצ'וטו
אילת דה פיצ'וטו

חג שמח
החג הזה בא להזכיר לנו שאנחנו יכולות ויכולים לצאת מהמצרים המגבילים אותנו בדרך אל החופש להיות עצמנו.
קשיים הם רק מגבלה זמנית בדרך להתגלות שלנו לעצמנו.
ראו איזו מלה נוצרת מהמלה מגבלה
כאשר מסירים ממנה את האות ב', (האות השניה המביאה עמה את
הנפרדות הזמנית מהאחד)
מגבלה – מ גלה.
כאשר אנו מזהים מה המגבלה ומדוע היא בחיינו,
היא מ גלה לנו את עצמנו.

חיבור להדרכה הפנימית
חיבור להדרכה הפנימית

חג חירות שמח.