נשים תשלמנה מזונות?? עו"ד רפי שדמי: לא כל כך מהר

בחורה עם מחשב נייד

החלטת מועצת הרבנות הראשית לפיה אימהות בעלות אמצעים כלכליים ישלמו דמי מזונות והצעת החוק של חברי הכנסת יואב קיש ויפעת שאשא ביטון לפיה תשלום המזונות יקבע על פי גובה ההכנסה ומשך שהות הילד אצל אחד משני ההורים, מתכתבות במידה רבה עם המלצות ועדת שיפמן.

ההצעות הללו מעלות שאלות הנוגעות לאופן חישוב כושר ההשתכרות , זמני שהיה ופרמטרים נוספים שיש לקחת בחשבון וכמובן סוגית המשמורת והשוויון בנטל. התראיינתי בנושא לכתבה שפורסמה היום ב- 24 שעות בידיעות אחרונות.

אכן הזמנים השתנו וצריך להשתנות איתם, אבל צריך לחדד את ההצהרה הזו של הרבנות הראשית. לא ברור עדיין מה היא אומרת בשטח כי לא ירדו לרזולוציות של איך יחליטו בכל מקרה. לפי אילו פרמטרים…

מעבר לקו החדש שעליו הצהירו ברבנות אין כאן עדיין 'מורה דרך' ברור כיצד זה יקרה בפועל בכל מקרה ומקרה של גירושין בארץ.

בתחילת חודש דצמבר 2015 קיימה מועצת הרבנות הראשית דיון מיוחד שעסק בשאלה המעסיקה רבות את בתי הדין הרבניים ובתי המשפט, האם כאשר זוג התגרש והילדים הועברו לחזקת האב, האם תחוייב בתשלומי מזונות.

כיום הנוהג הוא כי כאשר הילדים נמצאים בחזקת האב, האשה לא חוייבה בתשלום מזונות, בניגוד למקרה הפוך שהילדים עוברים לחזקת האם והאב צריך לשלם מזונות.
כעת שוקלים ברבנות הראשית להביא לכך שנשים בעלות יכולת כלכלית ישתתפו בתשלום מזונות ילדים.

הדיון במועצת הרבנות הראשית בא לאור העובדה שהזמנים השתנו והשינוי שחל במעמד האשה ובעובדה שכיום הרבה יותר נשים עובדות מאשר בתקופת המנדט. על פי הרבנות הראשית, כפי שבא לידי ביטוי בכלי התקשורת "הבהרה מפורשת של הסוגיה עשויה לסייע בפתרון סכסוכי גירושין, מאחר שהטלת סכומי חיוב גבוהים על פי גישה הקיימת אצל חלק משופטי בתי המשפט לענייני משפחה יוצרת לעתים סרבנות גט ומרחיקה גירושין של בני זוג מסוכסכים".

הרבנות הראשית קבעה כי בעת פסיקת מזונות ילדים מכוח תקנת הרבנות הראשית צריכים "היושבים על מדין" – קרי: דיינים ושופטים – להתחשב הן ביכולת הכלכלית של אבות הן ביכולת כלכלית של אימהות.

במקביל לדיון ברבנות הראשית הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לפיה תשלום המזונות לא יקבע על פי העדפה מגדרית.

לפי ההצעה של חברי הכנסת יואב קיש ויפעת שאשא ביטון, התשלום יקבע על בסיס נתונים כמו גובה הכנסת ההורה ומשך שהות הילדים אצל מי מהוריו.  מדובר בהצעת חוק מהפכנית שמבקשת להתמודד עם חוסר השוויון בתשלום מזונות בין בני זוג ולהביא לשוויון מגדרי, בכך שתשלום המזונות, על פי ההצעה החדשה, יקבע על בסיס נתונים ללא העדפה מגדרית.

על פי ההצעה, תשלום המזונות יקבע על  פי גובה הכנסת ההורה, משך שהות הילדים אצל מי מהוריו וטבלה קבועה לעלות דמי המזונות. ולא על פי מינם. על פי הפרסומים בכלי התקשורת, הסביר חבר הכנסת יואב קיש כי המטרה היא לפעול ליישום מסקנות ועדת שיפמן שעסקה באספקטים השונים הקשורים בדמי המזונות אך מסקנותיה טרם יושמו.

כאמור, הן הודעת הרבנות הראשית והן הצעת החוק הן תחילת הדרך ועדיין צריך יהיה לקבוע מעין מדריך כיצד הדברים ייושמו כי לא כל מקרה גירושין דומה למשנהו.

אי אפשר לנתק את סוגית המונות מסוגית המשמורת וראוי לשקול בכובד ראש את סוגית השוויון בנטל בהקשר זה, שכן אמנם מרבית האבות למשל מעוניינם במשמורת משותפת אבל לעיתים- גם אבות וגם אמהות משתמשים בזה רק מתוך רצון להקטין את תשלום המזונות שלהם.

ברור שצריך לשנות את המציאות המשפטית ולהתאימה למציאות ימינו אבל חשוב שיהיו איזונים והתייחסות לזמני השהיה.

בנוסף יש צורך לקחת בחשבון לא רק את הכסף בעובר ושב אלא את הנכסים והרכוש שיש לבני הזוג. אסור שתהיה פה פגיעה גורפת בנשים אלא מהלך מושכל ומאוזן וביחוד אסור שהילדים יסבלו ממציאות שתייצר עוד חוסר ודאות עבורם.

תישארו מעודכנים, מהרו להצטרף לגוגל פלוס של עו"ד רפי שדמי – אנחנו נוהגים להעלות מידע מקצועי לעמוד גוגל פלוס.

בואו לקרוא מידע  מקצועי נוסף בבלוג הפרטי של רפי שדמי