נישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים

נישואים אזרחיים

תחום הנישואין והגירושין כפוף לדין הדתי, אשר בתי הדין הרבניים במדינת ישראל אמונים על השפיטה במסגרתו. כלומר, המשמעות היא שבמדינת ישראל אין הכרה פורמאלית בנישואין אזרחיים, אלא רק בנישואין הנערכים לפי הדין הדתי-אישי. הסיטואציה הזו יוצרת לא מעט קשיים, כמו למשל – במקרים שבהם בני הזוג אינם יכולים להינשא לפי הדין הדתי-אישי, או כאשר ישנם בני זוג שמטעמים אידאולוגיים נמנעים מלהינשא לפי הדין הדתי-אישי.

בשל חשיבותו הרבה של הנושא, חיברנו את המאמר שלהלן. מאמר זה יעסוק בכל הנוגע לנישואין וגירושין ויתמקד במיוחד בנישואין אזרחיים – החל מהדין הנהוג בארץ בנישואין וגירושין, הליך של נישואין אזרחיים במדינה זרה וכן מהו יחסה של המדינה לנישואין אלו. כמו כן נדון בשאלה מהו החיסרון של נישואין אזרחיים במדינה זרה וכן מה הדין בנוגע לגירושין בין בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים במדינה זרה. בנוסף, נתאר מה הדין באשר להסכם זוגיות.

לקריאת המאמר המלא באתר של עו”ד חגית הלוי – לחצו כאן.