ניהול הליך פלילי באמצעות עו"ד פלילי בקריות

בחורה עם מחשב נייד

הליך פלילי המתנהל כנגדכם בגין חשדות או אישום בדבר מעורבותכם בביצוע עבירה פלילית, הינו הליך משפטי המחייב אתכם לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי בקריות העוסק ומתמחה במתן שירותים משפטיים המותאמים לכל אחד משלבי ההליך.

עו"ד פלילי בקריות, עורך דין פלילי
עו"ד פלילי יפעת כהן

ניהול הליכים פליליים באמצעות עורך דין פלילי בקריות נועד בין היתר לבחון (לאורך כל שלבי ההליך) את החלופות המשפטיות העומדות לרשותכם, ובהתאם אליהן לגבש עבורכם אסטרטגיה משפטית. ההליך הפלילי הנפתח אומנם רק לאחר הגשת כתב האישום כנגדכם, מתחיל למעשה מייד  עם זימונכם ו/או מעצרכם לצורכי חקירה, ולכן, מומלץ ואף חשוב להיוועץ עם עורך הדין הפלילי כבר בשלבים המקדימים של ההליך הפלילי.

ניהול הליך פלילי ע"י עו"ד פלילי בקריות – כל השירותים

שירותיו המשפטיים של עו"ד פלילי בקריות מותאמים לכל אחד משלבי הדיון הפלילי הנערך בעניינכם ולכל אחד משלביו המקדימים של ההליך. בין יתר  השירותים המשפטיים המוצעים לכם על ידי עו"ד פלילי בקריות למטרות ניהולו המקצועי והלא מתפשר של ההליך הפלילי המתנהל כנגדכם תוכלו למצוא:

• שירותי ייעוץ משפטי בשלבי הזימון לחקירה ו/או מעצר ראשוני לצורכי חקירה במשטרה
• שירותי ייעוץ וליווי משפטי במהלך תקופת המעצר
• שירותי ייצוג וייעוץ משפטי בדיונים משפטיים הנערכים למטרת הארכת מעצרכם
• ניהול הליכי שימוע פלילי טרם הגשת כתבי אישום בעניינכם
• ניהול הליכי הסדר מותנה לסגירת תיקים פליליים
• סגירת תיקים פליליים בהתאם לנסיבות המקרה והעילות השונות המתוקנות בחוק לצורך כך
• עיכוב הליכים פליליים
• ניהול ערכאות משפטיות בעניינכם תוך גיבוש אסטרטגיה משפטית המותאמת לנסיבות המקרה וממצאי החקירה והראיות העומדות כנגדכם.

היוועצות מוקדמת עם עו"ד פלילי בקריות – מדוע היא חשובה ומשמעותית עבורכם?

אדם הנדרש לחקירה פלילית בגין חשדות העולים כנגדו בדבר ביצוע ו/או מעורבות בעבירה פלילית, חייב להסתייע מהרגע הראשון למעצרו ו/או זימונו לחקירה בשירותיו המשפטיים של עורך דין פלילי בקריות, וזאת לצורכי קבלת ייעוץ משפטי התואם את נסיבות המקרה וחומרת העבירה בגינה הוא נדרש לחקירה. בשלב זה, נפתח תיק פלילי כנגד אותו אדם, ובהתאם לממצאי החקירה התיק הפלילי יכול להפוך ברגע לכתב אישום והעמדה לדין.

מרגע הגשת כתב האישום כנגד אותו אדם, הסטטוס המשפטי שלו הופך מחשוד המחזיק בחזקת חפות לנאשם, כאשר חזקת החפות שעמדה לרשותו עד כה הולכת ונחלשת. כפועל יוצא מכך, כל דבר אותו תאמרו או תעשו במהלך שלבי החקירה יכולה להשפיע בצורה ניכרת על אופיו של ההליך הפלילי העתיד להתנהל בעניינכם.

היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי בקריות תאפשר גם לכם להיערך בהתאם להליכי החקירה הפלילית ותסייע בידיכם לבחון את מכלול החלופות המשפטיות העומדות לרשותכם טרם הגשת כתב אישום. במידה והוחלט להגיש כנגדכם כתב האישום, הסיוע המשפטי המקדים של עורך הדין הפלילי יהווה בסיס לגיבוש האסטרטגיה המשפטית לצורך הוכחת חפותכם.