נושא זיווגים

בס"ד

 

תגידו לי מי לא רוצה למצוא את שאהבה נפשה ?! – אף אחת !

זיווגים:
מוהרא"ש נ"י אמר, שזה דבר פשוט מאוד, שלכל בן ובת מישראל יש זיווגם ההגון המוכן ומזומן לבוא מן השמיים, ועיקר העיכוב והמניעה הוא רק מחמת הישות והגאווה, שמכניסים מחשבות של הבל בתוך האדם, כאילו עליו לבחור את הכי יפה בעולם ואת הכי חכמה בעולם וכו` וכו`, וכן היא חושבת שמגיע לה הכי יפה בעולם והכי חכם וכו`, ומחמת מחשבות כאלו מחכים ובוחרים, מחכים ובוחרים, ובינתיים הימים עוברים והשנים פורחות, והבחורים והבחורות מזקינים ומסתובבים שניהם לבד בעולם הדמיון, מלאי מרירות ודיכאון גדול.

לא ולא שום דיכאון לא יהיה כאן !!!

שמחה !!! שמחה !!! שמחה !!!

אמונתו יתברך, שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, ובפרט בעניין שידוכים, אין הדבר תלוי ביד בשר ודם,רק בידו יתברך לבד, כי הוא יתברך המזווג זיווגים, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (עיין בראשית רבה, פרשה ס"ח, ומועד קטן י"ח.) מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים: אין זיווגו של אדם, אלא מן השמיים, עיין שם; אם-כן בידיעה זו היו נגאלים תכף-ומיד מכל גלותם, והיו מתחתנים במהרה במזל טוב, כי תכף-ומיד כשהאדם מוסר את עצמו אליו יתברך לגמרי, ומכיר היטב שאינו יודע כלל, ורק השם יתברך יודע מה שטוב בשבילו, אז בנקל לו מאוד מאוד למצוא את זיווגו, וכבר לא היה בוחר כלל.

כלומר ?! הכרת את פלוני , הוא בחור טוב אבל … ואת שוב בוררת
ודיכאון כי השידוך נפל , נגמרה ההיכרות .

עצרי, עצרי !!!!!! יש בך אמונה ?!
אמונה !!!!! אמונה !!!!

אבא לא סתם הביא לך אותו !!! נראה לך שאבא ישלח את הבת שלו
לפלוני בלי לדבוק שהוא הכי טוב בשבילה ?! צאי מהסרט ממש לא !
הוא בא במיוחד בשבילך לעולם ! זה מה שאת צריכה !

מידת האמונה בו יתברך – אם האדם חזק מאוד באמונתו בו יתברך, ומאמין באמונה שלמה, שכל עניין הזיווגים תלוי רק בידו יתברך, אז אף פעם לא יגיד "לא" על איזה שידוך שיציעו לו (כל זמן שאינה בעלת מום, חס ושלום, או חסרת בריאות, רחמנא לצלן), כי יודע היטב שכל עניין השידוכים והזיווגים הוא מסודות סתרי הבריאה, רזין דגילגולין (כדאיתא בזוהר-הקדוש בסבא דמשפטים), ומה שייך לדעת בעניינים כאלו, ואדרבה מחמת רוב אמונתו ורוב ענוותנותו (התלויים זה בזה), הוא שמח שמחה עצומה, שיש אשה כזאת בעולם, שמסכימה לקחת אותו, ואינו נופל בדעתו כלל לסרב או לדחות איזה שידוך שידברו בשבילו.

מה שאין כן האיש החכם בעיניו, ויש בו גם ישות וגאות, הוא מתחיל לחשוב שמגיע לו מלכת שְׁבָא או כיוצא בזה, ולכן הוא מתחיל לבחור, ואומר על זו – שהיא מכוערת, ועל זו – שאינה חכמה, ועל זו – שאינה מיוחסת וכו` וכו`, וכך הוא מגלה את כסילות דעתו, שחושב כאילו כל עניין הזיווגים תלוי בידו, ואז מתחילות אצלו הצרות והבעיות, כי אף פעם אינו שבע רצון, ותמיד מוצא פגם ומום אחר, ובינתיים הימים והשנים פורחים, ופתאום הוא כבר בגיל שלושים וחמש או ארבעים ויותר, ועדיין הוא לבד ושבור כחרס הנשבר.

והוא עושה פוזות ?! פרנסה ?! מכירה את זה?!

הבחורים המפחדים להתחתן מחמת דאגת פרנסה, עד שיש כאלו שלא יסכימו לשמוע מאיזה שידוך, עד שיבטיחו להם נדוניה גדולה וכו`, ומחמת רוב ישותו וגאותו של הבחור, הוא חושב שמגיע לו הכל, ובינתיים אינו תופס שהימים עוברים והשנים פורחות, ועובר עליו מה שעובר וכו`, והוא דוחה בידיים המון שידוכים טובים, ואמר על זה מוהרא"ש נ"י, שזהו פגם גדול מאוד מאוד, כי המצוה הראשונה שבתורה היא פרו ורבו, היינו להתחתן, והאדם מחויב למסור נפשו לקיים זאת, ואיך ידחה האדם מצוה כזאת, מחמת כסילות דעתו ומיעוט אמונתו, שמפחד שלא תהיה לו פרנסה?! הלא אדרבה כל הפרנסה נמשכת דייקא בזכות האשה, כמבואר היטב בדברי רבנו ז"ל (ליקוטי-מוהר"ן, חלק א`, סימן ס"ט), עיין שם; ונמצא שהוא דוחה מעצמו לא רק את בת זוגו, אלא גם את שפע פרנסתו.

אבל בשמחה !!! בלב תמים יבוא הבחור עד אליך –

אבל כשאדם מחזיק עצמו לבחינת מ"ה, והוא בטל ומבוטל בעיני עצמו לגמרי, אז יקח בשמחה עצומה כל מה שיזמן לו השם יתברך, ויכיר היטב שזהו חסד ומתנת חינם ממש, כי באמת לא היה ראוי לשום דבר, ואז גם אחר-כך כשיתחתן במזל טוב, יהיה לו שלום בית נפלא, כי תמיד יכיר את מקומו, וישבח ויודה לו יתברך תמיד על שגמל עמו חסד חינם כזה למצוא את בת זוגו, וישמח בחלקו תמיד, אשרי לו!

עכשיו תחשבי לבד עם עצמך … זה הבחור ?! את בשמחה ?!
את יודעת הרי שאבא לא סתם שלח אותו … מזל טוב 

777yourinner
בס"ד הבלוג לנשים בלבד !אדבר איתכן על צניעות , הפרשות חלה , צחוק וכיסוי ראש . מוזמנות לעקוב ...