משרד הכלכלה יתמוך במפעלים הקולטים אנשים עם מוגבלויות!

האיגוד הכל ארצי פונה לחברי הענף וקורא להם להעסיק אנשים עם מוגבלויות וליהנות מהטבות מדינה.

זה לא סוד שאין עובדים בענף הניקיון, זאת הזדמנות של כולנו לפתוח את הדלת לתעסוקת אנשים עם מוגבלויות.

לפרטים על ההטבות אותן מעניק משרד הכלכלה ניתן לפנות לאגף רגולציה וממשל במייל : jerccom@inter.net.il

אא