משחקי הרעב 2018

האם לפני שנים כאשר אישתך שרה הייתה מגיעה אליך בבקשה לעשות ילדים היית אומר לה,
"תזדייני בסבלנות, יש לנו פגרת קיץ עכשיו"

ואם חלילה שומו שמיים יאיר או אבנר היו חוטאים גאים האם היית אומר גם להם, תזדיינו בסבלנות?