מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים

בחורה עם מחשב נייד

במדינת ישראל קמה למשטרת ישראל הסמכות לעצור אזרח אשר עבירה וזאת מכוח חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים) 1996.

תמיד עדיף כי מעצרו של אדם יהיה על פי צו שופט אשר בדק את בקשת משטרת ישראל והגיע להחלטה כי יש מקום לעצור את החשוד.

יחד עם זאת באם רואה שוטר שאדם עובר עבירה בת מעצר קמה לו הזכות לעצור אותו.

עם זאת קבע המחוקק כי תמיד עדיף שהשוטר יעכב תחילה את האזרח בטרם יחליט על מעצרו.

כאשר אזרח נעצר קמה לשוטר העוצר החובה להודיע על מעצרו של החשוד באופן מיידי לבני משפחתו או לעורך דין פלילי שלו וזאת על פי בחירת החשוד.

כמו כן על החוקר שגובה את אמרתו של החשוד להודיע לו כי יש לו את הזכות לשמור על זכות השתיקה וכמו כן להיוועץ עם עורך דין פלילי בטרם ימסור את גרסתו.

מעצרו של אזרח לצורכי חקירה יכולה להמשך עד 15 ימים שבמהלכם יורה בית המשפט על המשך מעצרו של החשוד מעת לעת וזאת בהתאם להתפתחות החקירה.

במהלך ימי המעצר יכול השופט גם להורות כי החשוד ישוחרר בתנאים כאלו ואחרים אשר יבטיחו כי לא ישבשו את מהלך החקירה.

במידה והמדובר בעבירה חמורה והמשטרה מצליחה במסגרת אותם 15 ימים אשר ניתנו לה על ידי החוק לגבש כנגד החשוד כתב אישום הרי שהתיק עובר לתביעה המשטרתית או לפרקליטות וזאת בהתאם לסוג העבירה על מנת להחליט האם להגיש כנגד החשוד בקשה למעצר עד תום ההליכים.

אם מוגשת בקשה כזו יכול השופט שבפניו הוגשה הבקשה לעצור את החשוד עד תום ההליכים באם הוא סבור כי המדובר בעבירה חמורה וכי אין מקום לשחרר את החשוד בתנאים כאלו ואחרים אשר יבטיחו כי לא ימשיך לסכן את הציבור.

באם סבור בית המשפט הנכבד כי ניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת מהחשוד בתנאי מעצר קלים יותר מאלו אשר מאחורי סורג ובריח הרי שיעשה כן ויורה על אותם תנאים.

התנאים שבהם יכול בית המשפט הנכבד לשחרר את החשוד הם שונים ומגוונים.

בית המשפט יכול להורות כי החשוד ישוחרר בתנאי מעצר בית מוחלט תחת פיקוח של ערב אשר יחתום עליו ואשר יצהיר בפני בית המשפט כי מובנת לו האחריות המוטלת עליו למנוע מהחשוד מלצאת את פתח הבית.

כמו כן יכול בית המשפט להורות כי החשוד יאזק באזיק אלקטרוני על מנת להבטיח כי לא יצא מפתח הבית.

ברובם של המקרים גם מורה בית המשפט  על מתן ערבויות מתאימות הן ע"י החשוד והן על ידי המפקחים שנתנו הסכמתם לכך.

הערבויות יכולות להיות הן הפקדת כספים בקופת בית המשפט והן חתימה על ערבות כי במידה והחשוד יפר את תנאי השחרור הרי שהערבויות שנחתמו יחולטו לטובת קופת המדינה.

לכן חשוב מאוד כי אזרח אשר נעצר ע"י המשטרה ילווה כבר במסגרת חקירתו במשטרה ע"י עורך דין פלילי  אשר בקיא בתחום הפלילי על מנת שזה ידע לשמור על זכויותיו של החשוד ושהפגיעה בחירותו תהיה מינימאלית ככל שניתן.

לפרטים נוספים מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו:

עורך דין פלילי נוער ירושלים | משרד עורך דין פלילי בירושלים | 0543760282

עורכי דין פליליים בירושלים | עורכת דין פלילי בירושלים | 0543760282

עורך דין פלילי בירושלים | משרד עורכי דין פלילי בירושלים | 0543760282

משרד עורכי דין פלילי בירושלים | עורך דין משפט פלילי בירושלים | 0543760282

עורך דין משפט פלילי בירושלים | עורך דין פליליים בירושלים | 0543760282

עורך דין פלילי בירושלים והסביבה | עורכת דין פלילי ירושלים | 0543760282

עורך דין פלילי בחיפה והקריות | עורך דין פלילי נוער בחיפה | 0533763281

עורך דין פלילי בצפון | משרדי עורכי דין פלילי בחיפה | 0533763281

עורך דין פלילי בחיפה | עורכי דין פלילי בצפון | 0533763281

משרד עורכי דין פלילי בחיפה | עורך דין פלילי באזור חיפה | 0533763281

עורכי דין פלילי בקריות | עורך דין פלילי באזור חיפה והקריות | 0533763281

עורכי דין פלילי באזור חיפה | עורך דין פלילי בחיפה אלימות במשפחה | 0533763281