מעלת התפילין ביהדות

בחורה עם מחשב נייד

כל יהודי יודע ש הנחת תפילין היא אחת המצוות החשובות ביותר ביהדות הסיבה לכך יש התפילין מרמזות על יציאת מצריים ומספרת לנו על כך ש הקדוש ברוך הוא חלק בלתי נפרד מן העולם וחלק שאינו ניתן להפרדה מן העולם התפילין יש בתוכם ארבע פרשיות הפרשיות האלה מדברות על כך שהקדוש ברוך הוא משגיח את העולם ומפרנס את העולם והוא שולט בעולם והיא יציאת מצרים הוא עובד בתוך התפילין כדוגמה לכך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם הסיבה שאת תפילין חשובות כל כך מסיבה הגמרא אומרת שמי שלא מניח תפילין לא יקום בתחיית המתים הסיבה לכך שהוא לא יקום בתחיית המתים מכך שהתפילין מעידות על הקשר של הקדוש-ברוך-הוא אל העולם והמציאות והאדם שהכחיש בעצם במעשיו את המציאות של השם בעולם קשה שהוא יקום בתחיית המתים ולכן כמו אומרת שהוא לא יקום בתחיית המתים דבר מאוד מצער לכן אם בן אדם צריך להשתדל ולראות איך הוא כל יום מניח תפילין איך הוא כל יום מטפטף בציצית איך הוא כל יום לובש בגדים של יהודים ולא בגדים של גויים בגדים קצרים בגדים לא צנועים לכן כל בן אדם נראה איך הוא מניח תפילין בכל יום אפילו בבית חבד או בכל מיני מקומות כאלה תפילין של ראש שיש בהם 4 בתים ובת פילים שלי עדי שביט 1 הסיבה לכך היא ש בתפילין של ראש הקדוש ברוך הוא ציווה לחלק את התפילין של ראש ל 4 בתים והסביבה לחלק את התפילין שלי עד לבית 1 בתפילין של ראש פרשיות עם כל אחת בנפרד כל אחת והבית שלה ולעומת זאת אציין שלי את כולם בקלף אחד וחוברות ונמצא אותי בבית 1 מגולגלות

התפילין עשויות בית שחור בתוך הבית נמצא קלף על הקלף כתוב ארבע פרשיות והפרשיות האלה מגודלות בתוכם את סיפור יציאת מצרים בצורה קצרה ומזכירות לנו לשים מזוזות בפתח הבית ולשמור על המצוות של השם התפילין הן חיבור ישיר בינינו לבין הקדוש-ברוך-הוא ותפילין מרמזות על אהבה של הקדוש ברוך הוא הין עם ישראל לכן כל יהודי צריך להניח תפילין בכל יום ו נשים לא צריכות להניח תפילין כי לאנשים יש את ההערה של התפילין כבר בצורה מובנת