מלכת החידות – חוה עציוני הלוי

יש סברה שמוצאה של עדת יהודי אתיופיה בקרבנו, מקורו במפגש הנודע לתהילה בין מלכת שבא למלך שלמה, ובבן שנולד ממקרה זה. וכך (אולי) זה קרה