מכינים את הצוואה מראש

בחורה עם מחשב נייד

זה לא כזה דבר יוצא דופן לראות אנשים שאר מגיעים אל הגיל השישי, ובגיל הזה חושבים על כל מה שהם השיגו בחיים ועל מה שהם היו רוצים להעביר הלאה ובדיוק למי. את הדברים הללו מבוגרים רבים עורכים בצוואה אישית, רצוי מול עורך דין, כאשר בבוא העת היא מובאת בפני היורשים השונים ששם רשומים ולפי הרשימה הזו מועברים לכל אחד הדברים הספציפיים, כולל בקשות אחרונות שלפעמים הנפטרים שם מציינים.

את אותו צו ירושה לפי ההוראות צריכים לבצע בתאם לחוק ולהוראות הצו, ואת כל אלה יכולים לבדוק בשעה בה קרה מקרה ואדם קרוב נפטר גם מול משרד המשפטים. זה אולי מרגיש פורמלי מידי ומעורב בהרבה מאוד תחושות של כאב שהוא עודנו טרי, אבל את השלבים הללו כל אדם עובר כאשר הוא זה שנשאר מאחור, לצד כל מיני דברים שהנפטר השאיר.

זה תהליך שאותו מבצעים בצורה די פרוצדוראלית עם שוני שקיים בין מדינה אחת לאחרת, עם ירושות שלרוב נשארות מן הנפטרים וצריכות להיות מועברות לפי חוק או לפי צוואה אל היורשים.