מי מטפל בליקויי בניה?

בחורה עם מחשב נייד

ליקויי בנייה עלולים להופיע בדירות חדשות מקבלן ובבתים שעוברים שיפוץ. עלות התיקון של הליקויים תלויה ברמת הנזק ובסוג המבנה. את הליקויים ניתן לגלות בעת המסירה של דירה חדשה מהקבלן, בתוך זמן קצר או רק לאחר כמה חודשים. בנוסף, הבעיה היא שלא תמיד אפשר להעריך את הצלחת התיקון המבוצע על ידי הקבלן עצמו ויש ליקויים שחוזרים על עצמם בעתיד. בעיה אחרת נובעת מליקויים שלא ניתנים לזיהוי ללא ידע הנדסי וציוד מקצועי

חוק המכר קובע מתי ליקויי בנייה כאלה ואחרים בדירה חדשה הם באחריות הקבלן. מטרת החוק היא להסדיר את מערכת היחסים בין מוכר הדירה לרוכש ולכן הוא גם מגדיר את חובות הקבלן. בין היתר מתייחס החוק לחובת הקבלן בעת ניסוח חוזה המכר, מחייב אותו לצרף מפרט טכני וקובע פיצוי בגין איחור במסירת הדירה, טיפול בליקויי בנייה, תקופת בדק ותקופת אחריות.

כך תדעו האם אתם נמצאים בתקופת הבדק

תקופת הבדק שונה בין הפריטים המצויים בדירה אולם תקופת האחריות קבועה ונמשכת 3 שנים מתום תקופת הבדק. כמו כן, קיימים הבדלים מסוימים בין אחריות הטיפול בליקויי בנייה בתקופת הבדק ובתקופת האחריות:

א. נטל ההוכחה – בתקופת הבדק נטל ההוכחה לכך שמעשה או מחדל של הרוכש גרמו לליקוי הוא על הקבלן. מנגד, בתקופת האחריות נדרש הרוכש להוכיח שהליקויים נובעים ממעשה או ממחדל של הרוכש.

ב. מסירת הדירה – החוק קובע שניתן להסתמך על ליקוי שנמצא בבדיקה סבירה במעמד מסירת הדירה אם מודיעים עליו בתוך שנה מיום קבלת החזקה. במקרה של ליקוי שמחייב בדיקה מקצועית יותר נדרש גילוי תוך זמן סביר שאינו מוגדר בחוק.

ג. ביצוע התיקון – החוק מתיר לקבלן לבצע את התיקון בתוך פרק זמן סביר, והרוכש אף מחויב לאפשר לו לעשות זאת. במידה והליקוי חוזר אחרי ניסיון תיקון אחד או יותר של הקבלן, או שהתיקון דחוף והקבלן לא תיקן אותו בתוך זמן סביר, רשאי הרוכש לבצע את התיקון בעצמו ולהטיל על הקבלן את ההוצאות.

תקופת הבדק מוגדרת על פי החוק כפרק זמן שבו הרוכש יכול להוכיח את קיומו של הליקוי ולחייב את הקבלן לתקן אותו, או לחילופין להעניק פיצוי. המקרה היחיד שיוצא דופן הוא של קבלן שהוכיח שמקור הליקוי אינו בעבודת הבנייה, בחומרים או בתכנון. עם זאת, במסגרת תקופת הבדק והאחריות נדרש הרוכש להוכיח שמקור הליקוי הוא אכן בעבודות, בחומרים או בתכנון.