מחר יבוא יום חדש לעולם,

בחורה עם מחשב נייד

מחר יום חדש יבוא לעולם
יפחית מכאובים ונהיה לבני אדם,
נאהב זה את זה,
כאילו כולנו מאותה משפחה,
אין יותר שחור ולבן, טוב ורשע,
גם אין יותר משמעות, למוצאך…
ואז לפתע, יבוא הגדול מכולם,
מי ממכם גרם שיהיה שבר,
שכזה בכל העולם?
מי יצר פילוג, כה עמוק ונורא?
מהיום, מהרגע בעצם שמתי לדבר הזה לב,
שכל זה בשמי שלי הרי נעשה,
המשך קיום ההפרדה, של כל בני האדם,
בעולם שבראתי והכל מכוונה רק טובה,
אבל הנה בני האדם, מפולגים ורבים…
על רק צבעם מוצאם או דתם,
הדבר הזה שהמציאו אותו שרלטנים,
לשם עיסוק חומרי שאיני חפץ בו כלל,
ממחר יפסק ויבוא שלום על כל העולם…
ואלו שאותי רוצים לעבוד, אז שידעו כולם,
נתתי חיים קצרים לכל בני האדם,
בעולם החומרי הזה, לא סתם…
אני חוזר ואומר לכם כולכם,
יש דין ויש דיין…

מחר אם רק תהיו טובים,
ואפילו אסתפק להתחלה,
בעשר הדברות שתקיימו,
כבר מעכשיו…
את כולם אכניס מיד,
לגן עדן, מחר…

מחר יבוא יום חדש לעולם,
ממחר אין הנחות,
יש לאהוב בפקודה שלי,
את כל בני האדם,

כה אמר בורא העולם,
שיש שחושבים שהוא רוצה להפריד
בין אלו שרק הוא יכול ליצור ויצר…
עכשיו כל שניתן זה לבקשו דבר קטן…
עשה שנחייה כולנו לעד…
יש לנו עוד כל כך הרבה טוב לעשות,
לכל ברואי העולם…
אנא עשה שלא יגמר לנו הזמן,
לנו, אלו, שניתן לומר עליהם…
שהם ניתן אדם

מחר יבוא יום חדש לעולם….