מועצת נחל שורק בתחום הרווחה

בחורה עם מחשב נייד

אלי אסקוזידו משקיע בתחום הרווחה בנחל שורק

אחד מהתחומים שזכו בשנים האחרונות לתשומת ליבו של ראש מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו הינו תחום הרווחה.

דאגה לצרכיהם של תושבי נחל שורק זוהי נקודת מוצאו של אלי אסקוזידו. כפועל יוצא מכך דואג ראש המועצה לטפח את ענף הבריאות, משקיע בחינוך, דואג לתנאיי המחיה משופרים בכל יישובי נחל שורק, מטפל באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, דואג לתנאים סיעודיים של האוכלוסייה המבוגרת, פועל למען שגשוגם של העסקים בנחל שורק ומקדם פרויקטים שייעודם להפוך את המקום למצליח יותר בכל תחומי החיים.

אלי אסקוזידו
אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק בתחום הרווחה

לרווחתה של אוכלוסיית נחל שורק פועלים באזור ארגונים, עמותות ומוסדות ציבור דוגמת מת"ת, קשת – מרכז הורות ומשפחה ועוד, שעובדים בשיתוף עם ארגונים כלל ארציים כגון, רעות, אש"ל, הקרן לידידות ורבים נוספים.

מת"ת בנחל שורק
מת"ת בנחל שורק פועל ביד בנימין בתמיכת אלי אסקוזידו

עובדים סוציאליים של נחל שורק עושים את עבודתם במסירות לצד מתנדבים מקרב תושבי נחל שורק שנוטלים חלק פעיל בפרויקטים שונים שמתקיימים במועצה ומתגייסים לעזרת הזולת בשמחה וברצון.

אלי אסקוזידו משקיע ברווחה
אלי אסקוזידו משקיע ברווחה

אלי אסקוזידו מאמין כי רק דרך של שיתוף ותמיכה הדדית תוביל את נחל שורק למקום טוב יותר – מקום שבו כל התושבים מרוצים, חשים שייכות ושואפים להצלחה ומצוינות!

מפוני גוש קטיף מצעו את ביתם בנחל שורק לאחר שגורשו מביתם לפני עשור. אלי אסקוזידו קלט אותם ודאג לצורכיהם. כיום מפוני גוש קטיף הם חלק בלתי נפרד ממועצת נחל שורק.