מה קורה בטלפונים של הילדים שלנו?

כשהילדים שלנו מקבלים טלפון נייד, אנחנו מאבדים שליטה בתכנים להם הם נחשפים ובתקשורת שלהם עם אחרים ולפעמים קשה לצפות מראש מה עשוי לפגוע בהם ולדעת איך להגן עליהם