מה הן המילים

הברות שקופות אד
מסך ההצגה של הסדר
מפרשי אותיות בלבן.

בחורה עם מחשב נייד

הברות שקופות אד
מסך ההצגה של הסדר
מפרשי אותיות בלבן.

נהימת חיות פרא
פכפוך המים החיים
הינה אנחנו גוף אחד.

מעשה המרכבה של הזמן
חישורי הפלדה אוזקים את עינינו
אסור לדבר עכשיו.

27.10.2013
7:28