מה הם דמי מזונות אישה ?

בחורה עם מחשב נייד

כאשר בני הזוג נישאים כדת וכדין ועל פי דין תורה, מחויב הבעל כלפי אשת, הוא מתחייב לפרנס, לדאוג ולכלכל את האישה במהלך כל שנות נישואיהם המשותפים לרבות: ביגוד, מזון, הנעלה, קורת גג, אחזקת רכב, צרכים אישיים, לימודים, קוסמטיקה ועוד.
ברגע בו בני הזוג החליטו "לפרק את החבילה המשותפת" מסיבה כזו או אחרת, מחויב הבעל בתשלום דמי מזונת אישה, אשר למעשה זהו סכום כספי אותו חייב הבעל לשלם עבור אשתו לשעבר מרגע תהליך הגירושין ועד לסיומו (עד למועד קבלת הגט), על מנת לאפשר לאישה לשמור על רמת חיים בסטנדרטים להם הורגלה בזמן נישואיהם וחייהם המשותפים של בני הזוג.

 איך נקבעים דמי מזונות אישה ?

בית המשפט לענייני משפחה או לחילופין בית הדין הרבני הם אלו שקובעים את גובה דמי מזונות אישה, אשר מאפשרים לאישה להמשיך ולקיים רמת חיים הזהה לזו שקיימה והורגלה בזמן נישואיהם המשותפים ולספק לאישה את הצרכים ההכרחיים הכוללים בין היתר עבור הוצאות בגין, ביגוד, הנעלה, הוצאות דירה (שכ"ד, משכנתא, אחזקת דירה), מזון, הוצאות רכב צרכים רפואיים, בילויים ופנאי, לימודים ועוד.
גובה דמי מזונות אישה נקבעים לרב הן עפ"י צרכיה של האישה, הכנסותיו של הבעל (עבודה ורכוש) בשנה האחרונה שקדמה להגשת התביעה והן עפ"י פוטנציאל השתכרותו של הבעל.

מה הן הסיבות לאי תשלום דמי מזונות אישה   ?

ישנם לא מעט סיבות בהם האישה עלולה לאבד את זכאותה לדמי מזונות אישה, אשר כוללים בין היתר מקרים בהם:
1. אישה נואפת – אישה שבגדה בבעלה וקיימה יחסי אישות עם גבר אחר.
2. אישה מורדת – אישה אשר מורדת בבעלה וממאנת לקיים את חובותיה כלפי בעלה וכלפי הבית , אינה זכאית לקבלת דמי מזונות איה מהבעל.
3. אישה שעוזבת את הבית – אישה שעזבה את הבית מסיבה שאינה נראית כמוצדקת מאבדת את הזכות למזונות אישה
4. אישה עובדת – אישה שעובדת ומשתכרת באופן שמאפשר לה לשמור על רמת חיים לה הורגלה ושכרה מספק עבורה את כל צרכיה הבסיסיים וההכרחיים לא תהה האישה זכאית מזונות אישה מבעלה.
5. אי יכולת לפרנסה עצמית – במידה והבעל אינו מסוגל לפרנס את עצמו מסיבה בריאותית או בשל היותו מובטל, הוא לא יחויב כלפי אשתו במזונות אישה.

למידע נוסף, ייעוץ מקצועי ופרטים נוספים, צרו קשר עם עו"ד רפי שדמי המתמחה בתחום דיני משפחה, כמו כן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק