מה בפרשה? שאלות למחשבה….

רעיון אימוני מפרשת בא, הקשר בין מולד הירח, התחדשות ובעיקר שליטה בגורל…

בחורה עם מחשב נייד


עם צאת בני ישראל ממצרים מעניק אלוקים לעם ישראל מתנה בדמות שעון, שעון אשר יקבע את לוח השנה היהודי. אלוקים קובע כי החודש בו עתידים בני ישראל לצאת מגלות לחירות, יהיה הראשון במניין חודשי השנה "החדש הזה לכם ראש חדש". ומיד לאחר שקבע מהו החודש הראשון, העביר את האחריות לעם והרי לנו המצווה הראשונה אותה נצטוו בני ישראל עם גאולתם – קידוש החודש "כזה ראה וקדש". אחת ל- 29-30 יום תתגלה הלבנה בהתחדשותה ועל העם מוטלת האחריות לקדש את היום ולציינו כיום הראשון של החודש.
המילה "לכם" מציינת, את חשיבות המעורבות האישית, של עם ישראל ובתי הדין שלו, בתהליך קביעת ראשיתו של החודש. אין הסתפקות רק בידע אסטרונומי, אלא על העדים להגיע בכל חודש לבית הדין ולהעיד כי ראו את המולד הראשון וכי היום הוא היום הראשון של החודש, בית הדין מקבל את העדות ומקדש את החודש.

האחריות האישית שהוטלה על עם ישראל יצרה הכרה, שחוקי הטבע אינם בעלי תוקף מוחלט ואין להם שליטה על האדם וגורלו – אנו בני האדם קובעים את גורלנו בהתאם להתנהגותנו. מטרת המצווה הזו לשמר מידי חודש את תחושת ההתחדשות שליוותה את עם ישראל בשעת הגאולה – מידי חודש אנו נדרשים לחזור בצורה שיטתית, בהתמדה ולגלות את התחדשות הירח וזאת כדי שלא נשקע בשגרה ונקבל כמובן מאליו את חירותנו, אלא נבין כל פעם מחדש שההתחדשות והגורל שלנו בידינו. וכך כל חודש מהווה פוטנציאל להתחדשות האדם בתחומי חייו השונים לצמוח ולשנות הרגלים, שהרי גורלנו בידנו.
הזמן לשאול – מהו המקום בחיי שהייתי רוצה להתחדש בו?

שבת שלום,
מלי אבן חן
054-2070864
https://www.facebook.com/#!/4yourway

מלי אבן חן
אחרי שנים בפוליטיקה הישראלית יצאתי לעצמאות, כיום אני מלווה בני אדם במסע השינוי שלהם. מלווה מנהלים בתהליך קבלת החלטות ומלווה ארגונים וחברות, בשיפור מערכות יחסים, תקשורת בין אישית, ועבודת צוות מיטבית להשגת מטרות והצלחה. מהפוליטיקה הכללית לפוליטיקה הארגונית....