מה בפרשה? שאלות למחשבה….

פרשת ויקהל פיקודיי – כפרה על חטא באמצעות מעשה טוב, ועשייה מתוך התלהבות ותשוקה….

בחורה עם מחשב נייד

מצאתי לנכון להביא שני עניינים מתוך הפרשות:

מלי אבן חן
מלי אבן חן

כפרה במעשים ולא רק במילים….

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם: אלה הדברים" משה בחר מעשים ומילים בצורה מכוונת כנגד מעשי העם בחטא העגל:

• משה הקהיל את העם, כאקט נגדי להתקהלותם מסביב לעגל הזהב.
• בחירת המילים : "אלה הדברים" אינה מקרית היא מכוונת כנגד המילים ששימשו את ישראל כדי לפאר את עגל הזהב: "אלה אלוהיך ישראל".
• תרומת הזהב למשכן באה כנגד איסוף נזמי הזהב כדי ליצור את עגל הזהב.
משה משתמש באותה התנהגות ובאותם מילים לשימוש טהור. האירוע מלמד אותנו שחטא יתכפר במעשה נגדי טוב. אין די בחרטה בלבד או לחלופין במילות סליחה, יש משקל רב למעשה נגדי שמהותו טוב. בניית המשכן נועדה לכפר על חטא העגל.
מעשים רעים משאירים חותם באישיותו של האדם. על מנת לתקן בצורה עמוקה נדרש האדם לקיים מעשה טוב נגדי שיסיר את המשקע, וישיב ללב את הטוהר שלו. אין להסתפק במילות סליחה בלבד, קיימת עדיפות למעשים….

עשייה מתוך התלהבות מובילה לתוצאות טובות יותר….
הבשורה על בניין המשכן גרמה להתלהבות רבה בקרב עם ישראל. רבים תרמו ברוחב לב ובהתלהבות שאין כמותה. תרומתה של המגבית עלתה על המצופה וההכנסות היו למעלה מהדרוש.
התלהבותו של אדם יכולה להעיד על שאיפותיו הכמוסות ועל נטיית ליבו, יותר ממעשים בפועל.
יש מי שתורם סכומי עתק ללא נדיבות לב – מאחורי המעשה לעתים מסתתרים לחצים חברתיים, רצון במענקים או מיני מינים של אינטרסים אישיים.
ברגע שלתרומה מתלווה התלהבות, מבחינים בהזדהות עמוקה מצד התורם שהיא הרבה מעבר לאינטרסים. התלהבותו של עם ישראל בנוגע לבניית המשכן הוכיחה בשעת אמת את נטיית ליבו ואת הזדהותו לכן התורה הקדישה פסוקים רבים לנושא.
חישבו על עשייה מתוך התלהבות – כיצד היא נראית עבורכם? כיצד נראים התוצאות שלה? כיצד אתם חשים בתוכה?

לתשוקה ולהתלהבות ערך רב. לעתים מתוך שיגרה והרגל אנו שוכחים למה אנו כמהים ומה גורם לנו להתלהבות – פחדים שונים גורמים לנו להתנהל על אוטומט ואז מופיעה לה השחיקה שהיא תוצר ישיר של עשייה ללא התלהבות . מזמינה כל אחד ואחת לברר מה הוא עושה מתוך התלהבות ולהתמיד בכך עצם העשייה מתוך תשוקה מטעינה את הלב באנרגיה חדשה!

שבת שלום
מלי אבן חן
מנחת סדנאות ומאמנת אישית
054-2070864

מלי אבן חן
אחרי שנים בפוליטיקה הישראלית יצאתי לעצמאות, כיום אני מלווה בני אדם במסע השינוי שלהם. מלווה מנהלים בתהליך קבלת החלטות ומלווה ארגונים וחברות, בשיפור מערכות יחסים, תקשורת בין אישית, ועבודת צוות מיטבית להשגת מטרות והצלחה. מהפוליטיקה הכללית לפוליטיקה הארגונית....