מהו ייפוי כוח מתמשך וכיצד הוא משמש חלופה חדשנית לאפוטרופסות

חקיקה חדשה לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ולתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017, מאפשרת לאדם להחליט מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו העתידיים כאשר הוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. לא עוד רק אופציה אחת של מינוי אפוטרופוס, אלא גם אופציה למינוי ממונה באמצעות ייפוי כח מתמשך. בדרך זו יוכל האדם לקבל בחזרה את סמכויות הממונה על גופו, רכושו וענייניו האישיים במידה ומצבו של הממנה ישתפר ויאפשר זאת.

לאחרונה אושר תיקון מספר 18 לחוק  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ולתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017, אשר מטרתם להעשיר את מספר האפשרויות העומדות בפני האדם ומשפחתו הנדרשים לנושא האפוטרופסות.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ותקנותיו ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו העתידיים כאשר הוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. הכוונה למצב בו תחול הידרדרות במצבו של האדם העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלו כתוצאה מתאונה, מחלה (למשל דמנציה), מוגבלות נפשית או מוגבלות שכלית.

באמצעות מינוי של מיופה כוח, מסדיר האדם הממנה אדם מחליף שיהיה ממונה/מיופה כוח אשר מוסמך לפעול בשם הממנה בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו. הממנה יכול למנות ממונה אחד או יותר לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

הממנה רשאי לקבוע אנשים מיודעים שיקבלו מידע או דיווחים מהממונה על אותן החלטות שקיבל, או על אותן פעולות שביצע. הממנה גם יכול לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

ייפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף רק במועד בו הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בעניינים אשר לשמם הוא מינה את מיופה הכוח. את המועד יציין הממנה בייפוי הכוח. המועד הקובע יכול להתחיל בהחלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו ו/או ילדיו, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי. במידה וממנה לא התייחס מפורשות במסגרת ייפוי הכח המתמשך על המועד הקובע, הממונה ידרש להמציא חוות דעת רפואית לפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

בשונה מאפוטרופסות, הפעלת ייפוי כח מתמשך אינה סופית אלא ניתנת לשינוי, וזאת באם מצבו של הממנה מאפשר זאת. לפיכך, עם ביטולו של ייפוי הכוח המתמשך מקבל הממנה בחזרה את הסמכויות שנלקחו ממנו.

החתימה על ייפוי כח מתמשך תתקיים רק כל עוד האדם מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

תהליך החתימה על ייפוי כח מתמשך מחייב פניה לעו"ד מורשה שאינו בעל עניין בייפוי הכוח שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי (למעט ייפוי כוח רפואי). על עוה"ד להיפגש עם הממנה, הממונה/ים והמיודע/ים, להסביר להם את עקרונות החוק ולהחתים אותם על ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. ייפוי הכח יופקד באמצעות עוה"ד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כח מתמשך בעניינים רפואיים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו עומד בסתירה לחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005) הקובע את המקרים והתנאים בהם אדם רשאי לקבוע איזה טיפול רפואי יהיה מוכן לקבל, אם בכלל, במידה שייקבע כי הוא סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ושתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי.

  הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, מאפשרות לאדם בגיר לפרט בכתב מי האפוטרופוס המבוקש על ידו, אם בעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס, ואת רצון האדם לגבי החלטות ופעולות עתידיות שינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שמונה לו.

גם על הנחיות מקדימות יש לחתום בפני עורך דין ולהפקידן במשרדי האפוטרופוס הכללי.

אורנה שפטר, עו"ד ועו"ס, מגשרת זוגית ומשפחתית, 050-5794548

מאמרים נוספים בנושא יפוי כח מתמשך אפשר למצוא באתר הבית שלי: os-gishur.co.il/

אורנה שפטר
שמי אורנה שפטר, אני עו"ד ועובדת סוציאלית, עוסקת בגישור גירושין, גישור זוגי וגישור משפחתי, ומנחה קבוצות של נשים וגברים בתהליכי פרידה וגירושין. נשואה, אם לשני בנים ובת. משרדי נמצא בר"ג, מקבלת גם ברמת השרון. הבלוג משלב בין מידע משפטי, סיפורים מחדר הגישור, מקבוצות התמיכה ומחיי. מאמרים נוספים בנושא גישור גירושין ועוד אפשר למצוא באתר הבית שלי: os-gishur.co.il/