מהו הפטר ואיך זה בא לטובת פושט הרגל?

בחורה עם מחשב נייד

בית המשפט המחוזי הוא הרשאי לתת צו הפטר לאדם אשר נמצא בהליך של פשיטת רגל, וזאת בהתאם להתנהלותו בתקופת ההליך. באופן עקרוני בית המשפט לא ידון בבקשתו של פושט הרגל למתן הפטר בטרם חלפו ארבע שנים מהוצאת צו כינוס הנכסים.

צו הפטר חיוני לפושט הרגל על מנת לפתוח דף כלכלי חדש בחייו, כאשר חובותיו לנושים, אם נותרו כאלה, נמחקים, והוא מוגן מפני תביעות נושים עתידיות על חובות אשר צבר בטרם פשיטת הרגל, מלבד דמי מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה.

בקשה לצו הפטר יכולים להגיש פושט הרגל או הכונס הראשי, ובית המשפט ידון בבקשה על סמך התנהלותו הכלכלית של החייב בזמן ההליך, מידת שיתוף הפעולה שלו, שקיפותו ונכונותו לכסות את חובותיו.

מהן האפשרויות של בית המשפט?

בדיון לבקשת צו ההפטר, יכול בית המשפט לפסוק על מתן הפטר מלא לפושט הרגל מחובותיו, הפטר חלקי, אשר תקף רק לחלק מהחובות של פושט הרגל, או הפטר מותנה והצבת תנאים שבהם יצטרך פושט הרגל לעמוד על מנת לקבל הפטר מלא בעתיד.

נוסף על כל אלו, רשאי בית המשפט גם לבטל לגמרי את הליך פשיטת הרגל עוד בטרם קבלת צו הפטר, או לבטל את מתן צו ההפטר לחייב, גם לאחר פסיקתו. מצב זה יכול להיווצר בשל מספר סיבות.

במקרים בהם הגיע פושט הרגל להסדר חוב עם נושיו, או שסיים לשלם את כל חובותיו, בית המשפט יכול לבטל את ההליך. גם במקרה בו בית המשפט מגיע להחלטה כי לא היה צורך לאשר מלכתחילה את בקשו של החייב לפשיטת רגל, ניתן לבטל את ההליך.

ביטול צו הפטר בשל מרמה או ניצול לרעה של הנכסים

במידה ובית המשפט מוצא כי פושט הרגל לא פעל בתמימות ואף במרמה בתקופה בה צבר את חובותיו או בזמן הליך פשיטת הרגל, הוא רשאי לבטל לחלוטין את צו ההפטר אשר ניתן לחייב ולהשיב עליו את החובות והמגבלות, או לבטל את ההליך כליל.

ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל יכול להתבטא לדוגמא במימוש נכסי החייב על ידו במרמה, ולא לשם כיסוי חובותיו במסגרת ההליך. גם העברת נכסים אסורה על פי החוק, ועל כן מופקד מנהל מיוחד מטעם הכונס הראשי לניהול נכסי החייב.

בית המשפט רשאי לבטל צו הפטר לפושט הרגל גם במקרים בהם מנוצל ההליך בזדון על ידי החייב, על מנת להיפטר מחובות שלא נצברו בתום לב.

לקבלת ייעוץ מקצועי לגבי הליך פשיטת רגל לחץ כאן