מהו"ת –תקשורת בין מורים והורים לקידום שותפות במרחב החינוכי

בחורה עם מחשב נייד

מהו"ת –תקשורת בין מורים והורים לקידום שותפות במרחב החינוכי

איזה מודלים קיימים לשיתופי פעולה בין הורים לבתי ספר ? מה הם יחסי משפחה-מערכת החינוך מטיבים בגיל ההתבגרות ? כיצד להתמודד עם קונפליקטים שמתעוררים עם הורים במסגרות החינוך השונות? מהי המציאות העכשווית של הורות ומשפחה ?

מרכז  מהו"ת ("מורים, הורים ותקשורת") הוא מרכז ארצי רב ארגוני המשמש כתובת וצומת לפיתוח תרבות של שותפות, בחשיבה ובעשייה, בין מורים, הורים ואנשי מערכות חינוך.

השינויים בחברה היום מהירים ומעמיקים, והאנשים אינם מספיק מוכנים להסתגל אליהם ברמות השונות: ביולוגית, פסיכולוגית וחברתית. המורכבות הגדלה וגוברת שמאפיינת את החברה, דורשת תפיסה חינוכית חדשה של המשפחה ושל בית-הספר, דבר שמצריך את המחויבות של שינהם לעבוד בפרויקט משותף.

“המטרה העיקרית של התרומה שלנו היא ביצירת מרחב לרפלקציה, על הצורך בפיתוח המודעות ביחס לחשיבות של ההכשרה בחינוך משפחתי.”  מציינתהגב' מלכה רבקה דירקטור, מנהלת מרכז מהו"ת. “למורים ולהורים תרומה ייחודית להתפתחות הילד ואין הם יכולים להחליף זה את זה”. 

מה צריך להתקיים כדי לקיים דיאלוג בונה אמון בין כל השותפים?

מלכה : “היחסים ביניהם צריכים להיבנות ביוזמה של מערכת החינוך מתוך עמדה של שוויון ושותפות עם כל אוכלוסיית ההורים. יש להכין את שני הצדדים ליחסים של דיאלוג ושותפות. לבניית האמון יש לשמור על האוטונומיה המקצועית של המורה ושל בית-הספר, יחס מכבד אל בית הילד ותרבותו וכיבוד זכות ההורים להיות שותפים בתהליך החינוכי של ילדיהם." 

 איזה תוכניות מקדם מהו"ת השנה ?

מלכה : "מהו"ת וארגון ההורים הארצי, ונציגה זאב גולדבלט (החבר גם בוועד המנהל) החלו בהפעלת בית ספר לוועדי הורים מוסדיים. בית הספר לוועדי הורים מוסדיים בא כמענה לצורך של הורים פעילים, בידע ובכלים שיחזקו את מעמדם, ויסייעו בידיהם לפעול ולהשפיע במוסדות החינוך של ילדיהם. כיום ההורה המתנדב נדרש לידע הקשור בתפקודו במרחב החינוכי. חשוב לזכור כי ההורה המתנדב פועל לא רק בתחומי ביה"ס, פעילותו כוללת קשר עם מחלקת החינוך ברשות, עם משרד החינוך ועם גופים ציבוריים ופרטיים נוספים. יש צורך להכשיר את חברי הוועדים להיות נוכחים, משמעותיים ומיטיבים הפועלים עם הנהלת המסגרות החינוכיות והצוות, תוך מנהיגות משותפת, תומכת בבניית קהילה מחוזקת ויציבה."

את מרכז מהו"ת יזמה והקימה לפני 12 שנים גב' רינה כהן, יו"רית המועצה הציבורית להורים בישראל, במטרה להוביל תרבות של שותפות בין הגורמים השונים המופקדים על חינוך התלמידים. הסיבות העיקריות שהובילו אותה להקמת מהו"ת, הייתה לדבריה התובנה ש"זה לא ילך בלי הורים" וכדי לקדם הצלחות של ילדים-תלמידים ומורים חיוני לשלב ולשתף את ההורים. בידי ההורים מצויים מפתחות משמעותיים להצלחות. מחקרים רבים מהארץ ומחו"ל מלמדים כי ככל שההורים מעורבים יותר הילדים מצליחים יותר ואיתם המערכת כולה. אך, כדי לבנות מעורבות בונה ומקדמת יש לפתח תרבות של שיח הידברות ושותפות במרחב החינוך ולהכשיר את אנשי החינוך ואת ההורים לפעילות זו. זהו ייעודו וזוהי משימתו של מרכז מהו"ת שאף הוקם באמצעות שיח והידברות, בשולחן עגול, ע"י כל גורמי החינוך המשמעותיים הפועלים במרחב החינוך. 

 לערב הורים במערכת החינוך, למה זה חשוב לנו ( מנהלים, מורים ומחנכים) ולמה כדאי לאפשר להם זאת במערכות החינוך השונות ? 

רינה : "אנחנו במהו"ת מאמינים כי שותפות מקדמת הצלחה בכל תחום ובתחום החינוך בפרט וזאת מתוך התפיסה כי המורים וההורים הינם משלימי תפקיד בעשייה החינוכית, בעלי מטרות זהות ועשייה שמשיקה זו לזו. הנושא החשוב הזה של "הברית החינוכית" בין מורים להורים לא נלמד במכללות החינוכיות ואיננו חלק מהכשרת המורים.

"חשוב להבין כי הורים הם המחנכים הטבעיים ומהווים משאב חינוכי משמעותי. כמו בכל משאב טבעי כדי שיהיה מועיל ושימושי יש להכשירו לייעודו.  זכותם של הורים להשפיע על חינוך ילדיהם מהיותם האפוטרופסים הטבעיים שלהם. כדי שיפעלו במיטב וישיגו את ייעדם עליהם לזכות בקניית ידע ודעת בנושא שיקדם פעילות מושכלת מבוססת דעת במרחב החינוך.  במסגרת דמוקרטיזציה של הידע – ידע חינוכי, פסיכולוגי, ארגוני וכלכלי אמור להיות נגיש וזמין לכול ופעילות מהו"ת היא לקידום הדמוקרטיזציה של הידע לאוכלוסיית ההורים".  

 מהן מטרות הגג של מרכז מהו"ת עליו שוקדים נצגי חברי הועד המנהל של מהו"ת?

זהבה שפר, נציגת "ארגון המורים" היושבת יחד עם שאר הנציגים בשולחן העגול של מהו"ת, מציינת  : מהו"ת מקדם יוזמות רבות, החל מכתיבת טיוטת מתווה לחקיקה ו/או לאמנה להסדרת היחסים בין הפועלים במרחב החינוך, עידוד ותמיכה בפרויקטים לקידום השותפות בכל הרמות של מערכת החינוך, פיתוח מודלים לקידום שיח חינוכי משתף בין מורים להורים, פיתוח והטמעת תוכנית להכשרת פרחי הוראה לבניית קשר עם הורים, הפעלת השתלמויות וקורסים למורים, ליועצים ולמדריכי מורים בנושא "שיח מורים – הורים, וכלה בהפעלת אתר אינטרנט, כולל מאגר מידע מגוון ועדכני בנושא שותפות בחינוך.

המרכז פועל בשותפות עם גורמים רבים: מכללת לוינסקי לחינוך, ארגון המורים והסתדרות המורים, אגפים שונים במשרד החינוך (שפ"י, מינהל חברה ונוער, שח"ר ועוד), ארגון הורים ארצי למערכת החינוך, החברה למתנ"סים, מנהלי מחלקות חינוך ברשות המקומית ושותפים נוספים. המרכז הוקם בשנת 2002  ביוזמת המחלקה להורים משפחה וקהילה, האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך ומכללת לוינסקי לחינוך. השקה מחודשת בשנת 2009 באמצעות תחום הורים באגף שפ"י ומכללת לוינסקי לחינוך.

המרכז מנוהל על ידי ועד מנהל שכולל נציגים של הגופים והמגזרים השונים שמשתפים פעולה עם מהו"ת. יו"ר הועד המנהל הוא דר' מקס אביסרורשמשמש גם כנציג הציבור. הועד המנהל הפועל לצידה של מנהלת המרכז מתווה מדיניות וכיווני פעולה ומסייע באמצעות ועדות יישומיות להוציא לפועל את התוכניות.