מגע

מתווה הכוכבים של השחר
קבוצת הסרטן מרצדת בנוגע ערפילי
יש ואנחנו אלים לרוח.

בחורה עם מחשב נייד

מתווה הכוכבים של השחר
קבוצת הסרטן מרצדת בנוגע ערפילי
יש ואנחנו אלים לרוח.

עלים זהובי שלכת
גזעים עבותי דעת
שיניינו כהות פרי.

לבן
ציר התורן של הסדר
השקט מחלחל מיתריו.

11.11.2013
5:14