מגילת רות -היבטיים מגדריים למגילה נשית

מגילת רות כמגילה נשית פמיניסטית פורטת לנו מספר מסרים חשובים על האישה במקרא ,היוזמת ,הפעלתנית בתחומים רבים ובמיוחד בעינייני המיטה והסקס.גרסת המגילה יוצרת הצצה לחלון מעניין ונדיר של תפיסת האישה .חשוב ונחוץ לקרוא וליישם .

97243106

מגילת רות היא אחד הטקסטים הקצרים והאהודים על רבים .

בשונה כמעט מכל טקסט מקראי אחר,המגילה מגוללת סיפור פרטי,בינאישי -אנושי,דמויותיו מעוררות אהדה ,וסופו כמו בסרט אמריקאי טיפוסי -הינו סוף טוב.

תזכורת העלילה : נעמי אלימלך ובניהם מחלון וכיחלון (כבר בשמותיהם נברא להם העתיד או יותר נכון נכחד העתיד) עזבו את הארץ בשל רעב והיגרו לארץ מואב,שם נשאו הבנים נשים מקומיות (התבוללות גרסת המגילה) ערפה ורות.

עם מותם הפתאומי של אלימלך ושני הבנים הפצירה נעמי בכלותיה לשוב לבתי אמותיהן ,אך רות דבקה בה נשבעה לה אמונים ובחרה לשוב עמה לעיר מכורתה -בית לחם .

עם שובן,חיות השתיים בעוני מרוד,ורות מלקטת למחייתן לקט בשדה של בועז, שהוא סוג של קרוב משפחה רחוק.

בועז נוטר לרות חסד בשל דבקותה בחמותה ,נעמי ייעצה לה להטיל עצמה לרגליו בגורן ולנסות להתעבר ממנו.(הריון מחוץ לנישואים-גרסת המגילה).

רות שוכבת למרגלות בועז בגורן ,מזכירה לו כי הוא הגואל של אלימלך ומבקשת ממנו שיפעל.. בתגובה בועז יוזם הליך משפטי בשער העיר,במהלכו הוא מציע לקנות את רכושה של נעמי ואת רות עצמה .מליל הגורן נולד עובד -שנעמי חובקת לה כבן והוא אבי ישי וסבו של דוד המלך .

לפרשנים של המגילה יש קושי עם הפרשנות  של הסקס הפרוע שנערך בגורן,המציג את האישה כיוזמת בעיקר בתחומי המין והסקס. רבים מהפרשנים מכנים את "ליל הגורן" כאירוע מאופק שגיבוריו מכניעים את יציריהם ומצליחים לשאת ולתת בצדיקות לגבי עשיית חסד עם אישה המת של רות ,סטייל סקס רחמים אם תרצו ,או הפריית -הזרעה גרסת מגילה.

יש מי שקוראים את ליל הגורן ככפייה מינית שרות מבצעת בבועז,גניבת זרעו,וחזרה על מעשהו של לוט ותמר (העמותה להגנת זרעו של הגבר נולדה כבר בשלב הזה).

הקריאות הפמניסטיות ,מתמקדות בבעיתיות של המציאות המגדרית העגומה במגילה,חלקן מצביע על כך שהמציאות המגדרית המקפחת מביאה את רות לחוש כי עליה להציע את עצמה למכירה לגבר אמיד -שזה מצידו  "מחפצן" בטקס קניין משפטי פומבי ,אשר מכונן אותו כסובייקט פועל וקונה -ואותה כחפץ סיל נקנה.

חשוב לבדוק את מניעה של רות לדבוק בחמותה Girls Power. האם מניעים טהורים קדושים של "כלה" נאמנה או כפי שחז"ל קובעים -כי רות דבקה בעצם באלוהי ישראל ונעמי היתה רק האמצעי שנזדמן לה להתגייר ולהצטרף אל ישראל .

המגילה מבהירה: רות דבקה בנעמי כי היא אוהבת אותה ,טוב לה בחברתה ,היא אינה רוצה לחיות בלעדיה,הרי לכם יחסי כלה-חמות אחרים ושונים מכל הסטריוטיפ המוכר והידוע.

רות מציעה לבועז שינהג כגואל האדמה וגם כמעין תחליף ליבם.היא אומרת לו "גואל אתה" וגם פרשת "כנפך על אמתך" (לא בכדי גואל רצון …שמו של "גואל" הנשים)

הטקסט מבהיר כי בועז הבין את מצוקת הנשים ,את צרכיהן ואת בקשתן ,הבין ומיד קיבל על עצמו למלא את המשימה .

כמה חבל שגם בטקסט מקראי כל כך נשי ופמניסטי -המושיע,הגואל והמציל הינו גבר . הרי נשים לבד לא תוכלנה להסתדר.ברגע שמתו הגברים בסיפור חייב להמצא תחליף גברי ש"יקנה "את הנשים ויצילן.

בשער העיר לפני כל הקהל -מכריז בועז קבל עם ועדה "ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה -אשת המת קניתי להקים את המת על נחלתו" לשם תיקוף ושכנוע הוא נמנע מלהתייחס לצרכי ורצונותיהן של הנשים ומשתמש ברטוריקה פטריאכלית הגמונית המקובלת על הכל-הקמת שם המת על נחלתו.

איש אינו קם על נחישותו זו,ושמחים כולם לאשרר את המהלך הכפול של קניית האדמה ורות המואביה.

סוף הסיפור -משאיר את הרושם שבועז הפרה את רות -אלוהים נתן לה הריון -בועז יצא במידה רבה מחייהן של רות ונעמי ושב לחיות את חייו עם אשתו  או נשותיו וילדיו בנחלתו שלו והשאיר את נעמי ורות על נחלתן .

בקריאה זו מתגלה הרושם , שרות היא מעין מריה הקדושה בנצרות ,שקיבלתה את ההריון מאלוהים (באמצעות בועז) ומפרי בטנה יוצא נצר לשושלת דוד המלך   .

ואכן שנולד הבן -הטקסט בוחר להציג דווקא את שכנותיה של נעמי חוגגות עמה את הולדת הבן .הברכה שהמגילה שמה בפי מקהלת הנשים יוצרת את הרושם כאילו נעמי היא זו שעיברה את רות. נוסח מקהלת הנשים "יוולד בן לנעמי"  –הינו נוסח המשמש במקרא רק לאבות .ולכן מגביר את הרמיזה שנעמי היא מעין אב לתינוק שנולד .

כמה מסקנות ומסר חשוב מהמגילה הפמניסיטית של המקרא:

1.נשים יכולות וצריכות ליזום מעשה ,והן הן האחראיות על המשך נצר שושלת דוד המלך .

2.היוזמה מגיעה גם לליל הגורן, לעיניני המיטה והסקס – הרי לכן שורשים בעבר.

3.יחסי חמות -כלות יכולים להיות טובים ופורים -מלשון פוריות  ,תרתי משמע.

4.העטיפה של חפצון וקניית האדמה ,היא לעיתים רטוריקה פטריאכלית הנחוצה לשם אשרור חברתי,המובילה המושכת בין החוטים היא האישה והיא היא הקובעת.

5.אף אחד לא יכול לעמוד בפני אחוד נשים -הידד האח לכח הנשי בפעולה .

בברכת חג ביכורים שמח!