לקרוא מילים זה לא כמו לראות לחוש…

בחורה עם מחשב נייד

 

לקרוא מילים
זה לא כמו לראות לחוש…

להבין שאתה רואה
זה לא תמיד מספיק

גם לא לבכות
אם זה לא אתה
שסובל….

זה לא נורא
הכל בסדר

זה רק סך הכל 
מישהו אחר

שסובל…

אולי אפשר לרגע
לבכות לעשות הצגה
ש….

אולי עוד פעם
ילמדו עליה דור חדש…

ש….

סוף סוף יבין….

לקרוא מילים 
זה לא כמו לראות לחוש…

נשבר הלב!