"לפעמים ללכת לאיבוד זו הדרך הנכונה"

בדרך לפסגה נדרש אומץ ומאמץ
גבעת קרקוב