לדעת

בחורה עם מחשב נייד

לדעת שלעולם לא תוכל לשנות
לדעת שכל כך הרבה רוצים
לדעת שכל כך יותר לא רוצים
לדעת זה כאב ועם זה לחיות.

לדעת כי מילים הן רק מילים
לדעת זה לעשות זה לשנות
לדעת לשנות זה לכאוב
לדעת זה לשבור הלב ללא סוף.

לדעת לפעמים שירה עוזרת
לדעת שירה היא רק שירה
לדעת שאתה רוצה
לדעת זה לא תמיד טוב.

לדעת זה לא מספיק
לדעת מספיק זה לא לדעת
לדעת עבור אחר זה לא לדעת
לדעת מסתבר זה לא תמיד הכל.

לדעת לפחות פעם אחת אהבה
לדעת האמת חיים זה ערך
לדעת שערך עליון לא תמיד נכון
לדעת מעל לכל פעם נורא פעם טוב.

עכשיו אפשר לבכות
לבכות זה לא עוזר
בעיות היו ויהיו
איש לא ממש רוצה.

לשנות.

לזכר אלו שלא זכו לחיות בשלום
לזכר אלו שחייהם נגדעו בגלל חוסר מזל
לזכר אלו שאהבנו ונאהב והלב שלנו נשבר
והם איתנו יהיו לנצח כל עוד נוכל לנשום